Nieuws

Legvoer zonder exotische grondstoffen

Gepubliceerd op
21 mei 2009

Per 1 januari 2012 stelt de Europese regelgeving het verplicht dat biologisch voer voor 100% uit biologische grondstoffen bestaat. In biologisch legvoer verwerken we ook grondstoffen, zoals sojaproducten die vanuit verre landen worden geïmporteerd. Dit sluit niet aan bij de uitgangspunten van biologische landbouw, namelijk dat gestreefd moet worden naar een minimale verspilling van energie voor onnodig transport van grondstoffen of eindproducten.

Een grondstof van eigen bodem, die goed ter vervanging van soja kan dienen, is koolzaad. Bijkomend voordeel is dat koolzaad vrij veel zwavelhoudende eiwitten bevat. Tot voor kort was het lastig om deze eiwitten in voldoende hoeveelheden in biologisch pluimvee te realiseren, omdat koolzaad slechts zeer beperkt in kippenvoer kon worden verwerkt. Het product beïnvloedde de smaak van de eieren nadelig. Recentelijk is een gen geselecteerd, dat verantwoordelijk is voor deze gevoeligheid voor koolzaad. Door dit gen uit te selecteren, zijn de meeste legrassen nu ongevoelig geworden voor koolzaad. Wel moet, gelet op de uitkomsten van een eerste smaakonderzoek, toch terughoudend worden omgegaan met kool-/raapzaadschilfers in het voer. Om na te gaan wat de relevantie is van de gevonden effecten is een tweede smaakonderzoek nodig met willekeurige (niet getrainde) consumenten.

Andere interessante regionaal te telen grondstoffen ter vervanging van exotische grondstoffen zijn o.a. gerst, rogge, triticale, veldbonen, lupinen en de combinatie van gerst met erwten. Geen van deze voeders geeft in nader onderzoek slechte resultaten in een 100% biologisch leghennenvoer, maar onderzoek op praktijkschaal moet hier verder uitsluitsel over geven. Met name veldbonen, erwten en lupinen lijken sesam en deels soja zonder veel problemen te kunnen vervangen. Wel toont het onderzoek tot nu toe aan dat een 100% biologisch legvoer zonder exotische grondstoffen een lagere voederwaarde geeft. Door het ontbreken van soja is het gehalte aan omzetbare energie en verteerbaar methionine lager. Hier moet speciale aandacht aan worden geschonken.

Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV, vertegenwoordigd door de productwerkgroep biologische pluimveevlees en eieren van Biologica en voerfabrikant Reudink.

Downloads

Meer downloads