Nieuws

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek op zorgboerderij

Gepubliceerd op
31 juli 2009

Op zorgboerderij De Hoge Born in Wageningen wordt sinds 2007 niet alleen zorg en werk geboden, maar ook onderzoek gedaan. Een combinatie van kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek kan een goed beeld geven van de effecten van werken op een zorgboerderij.

Het aantal zorgboerderijen in Nederland neemt de laatste jaren fors toe; van 75 in 1998 tot meer dan 900 in 2008. De Gezondheidsraad en betrokken partijen bij Landbouw en Zorg hebben behoefte aan kwantitieve en kwalitiatieve gegevens en aan instrumenten om de kwaliteit van de zorgboerderijen te monitoren.

Onderzoekers van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut bestuderen samen met de begeleiders en behandelaars van de De Lievegoed Zorggroep en Zideris op zorgboerderij De Hoge Born de effecten van het werken en leven op een zorgboerderij. Uit dit onderzoek bleek bij deelnemers met psychiatrische problemen een combinatie van interviews, het maken van foto’s en het wekeljks invullen van vragenlijsten goed te werken.

Kwantitatief onderzoek

De vragenlijsten, waarop de deelnemers hun vijf belangrijkste klachten met een cijfer moesten beoordelen, hebben zij als minder prettig ervaren. Liever benadrukten zij de positieve aspecten van hun behandeling op De Hoge Born. Ook is geëxperimenteerd met het meten van de variabliteit in de hartslagfrequentie. De vragenlijsten zouden voor cliënten met psychiatrische problemen als monitoringsinstrument gebruikt kunnen worden. Bij de meeste deelnemers die langere tijd zijn gevolgd met deze monitoringsinstrumenten, werden significante positieve veranderingen vastgesteld.

Voor de deelnemers met een verstandelijke beperking zijn deze beide monitoringsinstrumenten minder of niet geschikt.

Voor een goede monitoring bleek het belangrijk de onderzoeksmomenten goed te plannen, de begeleiders goed te trainen, de onderzoeksresultaten tussentijds terug te koppelen aan de begeleiders en goed te communiceren over planning en activiteiten.

Kwalitatief onderzoek

Op de Hoge Born is ook onderzoek gedaan naar kwalitatieve methoden om de voortgang van deelnemers te volgen en meer zicht te krijgen op de betekenis en de effecten van het werken op een zorgboerderij. Acht deelnemers werden na hun afscheid uitgebreid geïnterviewd over de betekenis van het werk voor hen op De Hoge Born. Ook kregen de deelnemers de opdracht een fotocollage te maken van elementen, plekken of mensen op De Hoge Born die voor hun herstel belangrijk zijn geweest. Deze collage moesten zij in een groepsbijeenkomst toelichten. De resultaten van dit deel van het onderzoek geeft een goed beeld van de betekenis van De Hoge Born als groene werkplek en therapeutische gemeenschap.

Klik hier voor het volledige rapport 'De Hoge Born verbindt' .