Nieuws

Kruiden en plantextracten tegen wormen bij pluimvee

Gepubliceerd op
21 november 2008

Knoflook en papaja lijken kansrijke middelen voor de bestrijding van wormen bij pluimvee. Dit blijkt uit een literatuurstudie door onderzoekers van WUR-ASG naar planten die preventief of curatief werken tegen wormen bij pluimvee.

Fythotherapeutica zijn geneesmiddelen, waarvan de actieve ingrediënten alleen bestaan uit planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan. Het toepassen van deze middelen kan het gebruik van allopatische middelen in de pluimveesector verminderen. Met name bij de bestrijding van wormen worden vrijwel altijd allopatische middelen gebruikt.

In de studie zijn in totaal 54 planten of delen van planten gevonden, die een effect hebben op wormen (Ascaridia) bij kippen. Echter voor toepassing in de biologische pluimveehouderij zijn in het onderzoek een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten de producten goed verkrijgbaar zijn in Nederland en mag het niet te duur zijn. Daarnaast moeten er zowel in-vivo als in-vitro effecten bekend zijn en mogen er geen giftige bijwerkingen zijn bij een normaal gebruik. Zo vertonen planten zoals sint janskruid en boerenwormkruid bijwerkingen waardoor deze minder geschikt zijn als anti-worm middel.

Het rapport inventarisatie van mogelijk fytotherapeutica met werking tegen wormen geeft een overzicht van de gevonden planten met mogelijk werking tegen wormen. Op basis van deze criteria zijn het knoflook en papaja, die de meeste potentie hebben om als bestrijdingmiddel te worden ingezet tegen wormen bij kippen. Knoflook heeft mogelijk een preventieve werking op wormen, daar waar het bestanddeel papaine in Papaja mogelijk een curatieve werking heeft. Een combinatie van planten met een curatieve werking en een preventieve werking kan voor de beste resultaten zorgen.

Meer informatie:
• , Klik hier voor de volledige tekst van het rapport "Inventarisatie van mogelijke fytotherapeutica met een werking tegen wormen bij pluimvee bioKennis" van Monique Mul en Berry Reuvekamp.

Contact informatie: Monique Mul, ASG van Wageningen