Nieuws

Kostprijsberekening biologische geitenmelk

Gepubliceerd op
27 december 2010

De kostprijs van biologische geitenmelk was in 2009 inclusief arbeid gemiddeld € 65,24 per 100 liter geleverde melk, gecorrigeerd voor 7% vet en eiwit. De voerkosten bepalen met 58% het grootste deel van de kostprijs per liter melk. De gemiddeld betaalde melkprijs in 2009 was € 67,00 per 100 liter melk van 7% vet en eiwit. Sinds dat de kostprijs in 2006 voor de eerste keer is berekend, is dit de eerste keer dat de melkprijs de kostprijs evenaart. Een prognose van de kostprijs voor 2010 komt gemiddeld neer op € 69,88 per 100 liter melk en voor 2011 op € 68,17. Zowel aan de kant van de marktprijs als aan de kant van de marktprijs blijven inspanningen nodig met het oog op een kostendekkende bedrijfsvoering.

Vanaf 2006 wordt een kostprijsberekening voor de biologische geitenhouderij uitgebracht. Deze kostprijsberekeningen hebben bijgedragen aan de bewustwording van geitenhouders over hun kostprijs en is in verschillende melkprijsbesprekingen een objectieve basis geweest. Ontwikkelingen gaan echter snel. Kosten voor energie, controle maar met name voerkosten veranderen sneller dan verwacht. Zowel aan de kant van de marktprijs als aan de kant van de kostprijs voor biologische geproduceerde geitenmelk blijven dan ook inspanningen nodig met het oog op een kostendekkende bedrijfsvoering. Tot nu toe lonen inspanningen van de melkgeitenhouders om via productiviteitsstijging te zoeken naar kostenbeheersing en laten ze bijvoorbeeld een stijging zien van 18% in melkproductie per VAK in 2009 t.o.v. 2008.

Downloads

Meer downloads