Nieuws

Keverzuiger succesvol in asperge

Gepubliceerd op
11 februari 2011

De zogenaamde “Beetle Eater” is ontwikkeld voor het opzuigen van coloradokevers in aardappelen. Maar de machine blijkt ook inzetbaar in asperges. Na regelmatige inzet van deze machine namen de aantallen aspergekevers in het veld aanzienlijk af. Wel vraagt de machine om wat aanpassingen omdat tijdens de behandeling soms stengels worden beschadigd.

De Beetle Eater is feitelijk een enorme  stofzuiger. Door de zuigkracht worden aanwezige insecten in het gewas inclusief aspergekevers opgezogen. De stofzuiger is meerdere jaren getest zowel in witte als in groene asperges. Hieruit blijkt dat de machine goed gebruikt kan worden voor het beheersen van de kevers in het gewas. In de jaren 2008 en 2009 zijn reducties gerealiseerd van 50-100%.

In 2010 is de machine getest op een gangbaar groene aspergebedrijf in Noord Brabant. Het voordeel van de zuigmethode is dat er geen wachttijd na behandeling van toepassing is. Bij gebruik van insecticiden is dit wel het geval.
Uit de tellingen bleek dat na 1 of 2 (direct na elkaar) rondes de aspergekevers met 50-74% in aantal afnamen. Deze reductie was voldoende om de asperges onder klasse I te kunnen afzetten.
Door afwijkende rijafstanden of uit de rug gegroeide rijen vond soms beschadiging (afbreken stengels) plaats. Dit kan mogelijk worden verholpen door zuigmonden te vergoten. De aspergeteler is enthousiast over het gebruik van de Beetle Eater. Vooral de hoge aanschafkosten vormen nog een drempel om de machine in te gaan zetten. Ten opzichte van een insecticide behandeling vraagt de machine meer tijd, ca. 20 minuten per ha (spuitbehandeling) tegenover ca. 60 minuten voor een zuigbehandeling.

In dit project werkten projectgroepen van Telen met Toekomst en Innovatiegroep ziekten en plagen biologische landbouw met elkaar samen. Een innovatie met voordeel voor zowel biologische en gangbare telers.

Klik hier voor rapport beetle eater

Downloads

Meer downloads