Nieuws

Kennis bodemgezondheid vermindert aaltjesschade

Gepubliceerd op
17 juni 2011

Het lijkt of de problemen zich ophopen in de vollegrondsgroenteteelt in het zuidoostelijk zandgebied: opbrengsten gaan omlaag, het organische stofgehalte daalt en er duiken vaker schadelijke aaltjes op. Die negatieve trend is te keren, is de overtuiging van Gerard Korthals, onderzoeker bij Wageningen UR.

De teelt van vollegrondsgroenten in het zuidoosten is intensief. Boeren nemen vaak niet de tijd om zich te verdiepen in hoe je schade door aaltjes kunt voorkomen, constateert Gerard Korthals, onderzoeker van Wageningen UR. ‘De marges zijn klein en daardoor neemt de druk toe om niet duurzaam om te gaan met de bodem, terwijl dat de problematiek alleen maar verergert.’

Wat een boer moet doen is uitzoeken van welke aaltjes hij last heeft en daar de volgorde van zijn gewassen op afstemmen. Daarnaast gaat het erom de juiste groenbemesters te telen op het juiste moment en organische stof toe te voeren, onder andere in de vorm van compost. Meer hierover is meer te vinden op www.aaltjesschema.nl De volgende stap is dat de boer maatregelen neemt om de bodemgezondheid te verhogen. Dat is waar de onderzoekers zich nu op richten.

Downloads

Meer downloads