Nieuws

Kansen en knelpunten voor korte ketens

Gepubliceerd op
8 augustus 2012

Streekproducten lenen zich uitstekend voor afzet in een korte keten. Wat kan een ondernemer doen om het opzetten en beheren van een korte keten met streekproducten tot een succes te maken? In Ekoland lezen we hier meer over.

Streekproducten versterken de relatie tussen stad en platteland én stimuleren de bewustwording van gezond en lekker eten bij burgers. Het ministerie van EL&I en de Taskforce Multifunctionele Landbouw hebben PPO en LEI, beide onderdeel van Wageningen UR, gevraagd om ervaringen met het opschalen en professionaliseren van korte ketens met streekproducten in de horeca en catering in kaart te brengen en de succes- en faalfactoren daarbij vast te stellen.

De gesprekken met de initiatiefnemers van vijf korte ketens hebben geleid tot de volgende aanbevelingen voor ondernemers die een korte keten willen starten:

  • Zorg voor een geloofwaardig en realistisch verhaal over de meerwaarde van het product. Ontwikkel dit gezamenlijk, toets dit met de (potentiële) klant, verkoop het met het product en zet het ook om in een meerprijs.
  • Zorg voor samenwerking met, of vraag advies aan partijen die aanvullende kennis en kunde hebben en/of toegang hebben tot een (grotere) markt. Kennis van de markt, de consument, marketing en logistiek ontbreken bij veel initiatiefnemers uit de agrarische sector.
  • Creëer een samenwerkingsverband met een groot lerend vermogen. Zorg voor interne én externe feedback, waarin wordt benoemd wat goed gaat en wat beter kan of moet. Zet deze feedback ook om in acties en vraag daar opnieuw feedback op.
  • Denk goed na over de vraag wat er gebeurt als je idee succesvol is. Wat betekent een groter volume voor je organisatie en logistiek (en de kosten daarvan)? Dat zou zelfs kunnen leiden tot het stellen van een grens aan de groei.
  • Ga indien het idee succesvol is een samenwerking aan met een logistieke partner, die je de logistiek uit handen kan nemen en mogelijk toegang kan bieden tot een (grotere) markt.
  • Denk ook goed na over de vraag wat er gebeurt als je idee niet aanslaat en rendement uitblijft. Is het dan mogelijk om het idee bij te stellen, om daarvoor de partners en de middelen te vinden? En wie draagt het risico?

Lees het hele artikel in Ekoland!

  • Contact informatie: Marcel Vijn, PPO van Wageningen UR

Downloads

Meer downloads

Links