Nieuws

Kan een maagdarmworminfectie via de potstalmest ontstaan?

Gepubliceerd op
14 mei 2012

Een van de speerpunten van het Bedrijfsnetwerk Biologische Schapen- en Geitenzuivel in 2012 zijn de maagdarmwormen. Om te weten of een maagdarmworminfectie via de potstalmest kan ontstaan zijn op vier bedrijven monsters van de potstal en de mestvaalt door de Universiteit van Utrecht op een besmetting onderzocht. In geen van de monsters waren infectieuze larven aanwezig. Besmetting via de pot of via ruige mest lijkt dus geen groot risico te zijn.

Dit jaar wordt binnen het in de Themagroep Weerstand ingezoomd op maagdarmwormen en Para-tbc. Bij maagdarmwormen worden de stappen gevolgd van preventie, monitoring en eventuele behandeling. Uit recente gegevens van de monitoring kwam naar voren dat enkele bedrijven in de afgelopen jaren al vroeg in het voorjaar problemen hadden met maagdarmwormen in het algemeen, en de bloedzuigende maagdarmworm Haemonchus specifiek. Dit ondanks ontwormen tijdens de droogstand en het inscharen op schone weiden. Oorzaken van deze besmetting zijn gezocht in besmetting via bodembedekking in de potstal, via uitrijden van ruige mest over het land en besmetting via reeën. Om inzicht te krijgen in de besmetting via de potstal en ruige mest zijn op vier bedrijven monsters van de potstal en de mestvaalt door de Universiteit van Utrecht op een besmetting onderzocht. In geen van de monsters waren infectieuze larven aanwezig. Besmetting via de pot of via ruige mest lijkt dus geen groot risico te zijn. Besmetting via reeën op het land wordt nog onderzocht.

Downloads

Meer downloads

Links