Nieuws

Jacobskruidaardvlo lijkt effectieve natuurlijke bestrijder van Jacobskruiskruid

Gepubliceerd op
8 augustus 2016

Proeven met de Jacobskruidaardvlo als bestrijder van Jacobskruiskruid lijken succesvol te zijn. Op een weiland in Noord-Brabant waar de kever voor het eerst in 2011 is uitgezet blijkt het giftige Jacobskruiskruid na 5 jaar fors te zijn afgenomen. Niet eerder is er in dit weiland zo’n groot aantal keverlarven aangetroffen in de stengels van het onkruid. Dat blijkt uit recente observaties van het Louis Bolk Instituut.

Het is voor het eerst dat een insect dat van oorsprong alleen in de Nederlandse duinen voorkomt, succesvol uitgezet blijkt te kunnen worden in het open veld. Volgens eerder onderzoek uit Amerika en Nieuw-Zeeland kan de kever het onkruid goed beheersen.

Jacobskruiskruid: stille killer

Het giftige Jacobskruiskruid wordt beschouwd als een ‘stille killer’ omdat het gif geleidelijk tot disfunctioneren van de lever leidt. Ingekuild veevoer met Jacobskruidkruid is hierdoor dus onbruikbaar. De plant heeft zich explosief kunnen ontwikkelen in nieuwe natuurgebieden omdat daar nauwelijks natuurlijke vijanden aanwezig zijn. Veehouders doen er dus  alles aan om  de groei van de plant te beperken.

Kever tegen het onkruid

Aantasting door de Jacobskruisaardvlo in de stengel van Jacobskruiskruid
Aantasting door de Jacobskruisaardvlo in de stengel van Jacobskruiskruid

Het Louis Bolk Instituut is in 2011 gestart met een proef om Jacobskruidaardvlooien uit te zetten op percelen in Noord-Brabant om na te gaan of dit effect had op Jacobskruiskruid. Het beestje – dat ondanks zijn naam een kever is en geen vlo - komt van nature voor in Nederlandse kustgebieden als natuurlijke vijand van het onkruid. Op het weiland hebben de onderzoekers en veehouder de afgelopen jaren een sterke afname van het onkruid geconstateerd. Niet eerder waren er op dit weiland zoveel keverlarven aanwezig in de stengels van resterende Jacobskruiskruidplanten. In Nederland en Europa is dit het eerste voorbeeld van een succesvolle beheersing van Jacobskruiskruid met uitgezette kevers.

Vervolgonderzoek noodzakelijk

Uit onderzoek uit Amerika en Nieuw-Zeeland blijkt dat het onkruid met inzet van de kever binnen 2 tot 10 jaar met ruim 90% kan afnemen.  Wel is er meer onderzoek in Nederland nodig naar de omstandigheden die de keverlarven helpen om Jacobskruiskruid te beheersen. Ook is het noodzakelijk te achterhalen in welke omstandigheden het uitzetten van volwassen kevers het meest effectief is. Resultaten kunnen terreinbeheerders en veehouders verder helpen in het beheersen van deze plant.

Over het project

De huidige observaties zijn het resultaat van de introductie van Jacobskruidaardvlo in het project “Innovatieve beheersing van Jacobskruiskruid” (2012-2013). Dit project was een samenwerking van Louis Bolk Instituut, EntoCare en Overlegplatform Duinboeren en gefinancierd door Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, Rabobank en Productschap Zuivel. Hieruit is de brochure ‘Biologie en beheersing van Jacobskruiskruid’ voortgekomen. Lees voor meer achtergrondinformatie het rapport Biologie van de Jacobskruidaardvlo Longitarsus jacobaeae van het Louis Bolk Instituut. 

Bron: Louis Bolk Instituut

Meer informatie

Contact

Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, n.vaneekeren@louisbolk.nl