Nieuws

Inzet van RTK-GPS-systemen bij grondbewerking en cichoreiteelt

Gepubliceerd op
2 april 2009

Op het proefbedrijf van PPO in Lelystad zijn in de zomer 2008 proeven uitgevoerd met RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. RTK staat hierbij voor Real Time Kinetic en GPS voor Global Positioning System of satelliet plaats bepalingsysteem.

RTK-GPS kan een goede aanvulling zijn op de precisie bij het schoffelen. In de proef bleek dat er met een schoffel van 45 cm goed gewerkt kon worden in cichorei (op 50 cm gezaaid en in het 6-8 bladstadium geschoffeld). Een speling van 2,5 cm aan beide zijden van de gewasrij is niet veel, ook omdat de speling bij het zaaien en het opkomen van het gewas meegerekend moet worden. Het inzetten van de vingerwieder bleek goed mogelijk. De plantverliezen waren klein en de onkruidbestrijding was beter. De onkruidbestrijding in de rij viel tegen; het onkruid was te groot. Op 45 cm schoffelen in combinatie van de vingerwieder gaf de beste resultaten. De precisie bij een rijsnelheid van 8 km/uur was minder dan bij 4 km/uur.

Naast dit onderzoek werd in het najaar 2008 nog een proef gedaan om te kijken naar het effect van hobbels (kuilen in het land) en de reactiesnelheid van het corrigeren van het systeem.

Grondbewerking bleek van groot belang voor precieze aansturing. RTK GPS-apparatuur kan de nauwkeurigheid van plaatsbepaling alleen goed overbrengen op het werktuig bij een vlakke ligging van het veld. Aansturing van tractor én machine (in tegenstelling tot alleen op de tractor) geeft een betrouwbaar betere precisie in de aansturing. Er werd geen verschil gevonden in de methode van aansturing (schijfbesturing of side-shift). Als er op een perceel ongelijkheden zijn, kan met een lage werksnelheid en machine-aansturing toch een redelijke nauwkeurigheid worden bereikt.

Bij het gebruik van machine-aansturing moet de machine ‘ruimte’ hebben om onafhankelijk van de tractor te worden gestuurd. De hefarmen mogen niet zijn gefixeerd. Bij toepassing van side-shift moet deze op een bok zijn geconstrueerd die met schijven in de grond is verankerd. De schijven voorkomen dat de stuurcilinder de tractor opzij drukt, in plaats van het werktuig in de juiste positie brengt.

Klik hier voor het rapport ‘Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas

Klik hier voor het rapport ‘Precisie rechtgeleiding werktuig met RTK-GPS’