Nieuws

Inheemse planten goed ontwormingsmiddel voor biologische geiten

Gepubliceerd op
29 september 2016

Worminfecties kunnen de gezondheid en het welzijn van herkauwers bedreigen. Dit kan zich uiten in diarree, zwakte, verminderde groei en bloedarmoede. Ook de melkproductie van de dieren kan sterk dalen. Een ernstige besmetting kan zelfs leiden tot de dood. Er is een Vlaams onderzoek gedaan naar de inzet van inheemse planten. Het gewas Esparcette lijkt mogelijk een positief effect te hebben op het verminderen van worminfecties bij bio-geiten.

Traditionele bedrijven vermijden deze besmetting door het toepassen van zero-grazing. Als er toch beweiding plaats vindt dan kunnen gangbare bedrijven de dieren preventief ontwormen. De verplichte uitloop naar buiten voor biologische geitenbedrijven zorgt ervoor ervoor dat de sector op zoek gaat naar alternatieven voor de allopatische ontwormingsmiddelen.

Beperkte worminfectie in Vlaamse bio-geitensector

In 2015 werden tussen februari en september maandelijks meststalen op 10 biologische geitenbedrijven onderzocht op de aanwezigheid van wormeitjes. Positieve stalen werden verder gebruikt voor larvecultuur om de soorten wormen te bepalen.

Op zestig procent van de bedrijven waren geen of heel weinig wormeitjes te vinden in de mest. De Vlaamse biologische geitenhouders scoren dus heel goed op vlak van wormbeheersing en –controle. Hun weloverwogen voeder- en weidemanagement draagt bij tot deze positieve resultaten. Van de overige bedrijven waren er slechts 2 die een vooropgestelde drempelwaarde (400 EPG: aantal eitjes per gram mest) overschreden. Dit gebeurde alleen in de periode tussen juni en september.

Verschillende studenten uit de opleiding agro- en biotechnologie van de Hogeschool Gent werden betrokken bij de proeven. Ze droegen ook hun steentje bij in het voorbereiden van de stalen in het laboratorium. Deze extra labo-ervaring beoordeelden ze als een meerwaarde in hun praktijkgerichte opleiding.

Mogelijkheden van inheemse planten

We ontwikkelden een snelle test om de nematicide werking van een product in het labo te bepalen. Deze test werd uitgevoerd op het modelorganisme C. elegans. Deze bodemnematode wordt vaak gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en is geschikt om de werkzaamheid van ontwormende stoffen na te gaan. We verzamelden verschillende planten met nematicide werking en maakten er extracten van die we aan deze test onderwierpen.

Esparcette, een vlinderbloemige, bleek één van de meest beloftevolle planten. Daarom startten we ook een voederproef met een groep niet-lacterende geiten die dagelijks esparcette kreeg gedurende 70 dagen. Dieren die minstens 40 dagen voldoende van dit voedergewas opaten, hadden duidelijk minder wormeitjes in de mest dan de anderen. Een veelbelovend en hoopgevend gewas dus.

Verder onderzoek blijft essentieel

Momenteel zijn onderzoeken aan de gang om de teelt van esparcette te optimaliseren. Deze blijkt namelijk minder eenvoudig dan oorspronkelijk gedacht. Er is dus nood aan extra kennis en praktijkervaring om het verbouwen van dit gewas te vereenvoudigen. Voederproeven met andere planten om de link tussen de snelle test en de praktijk te toetsen zijn ook wenselijk.

Meer informatie

Bezoek de website: https://expertise.hogent.be/ doorklikken naar ‘Projecten’, typ ‘GINGEIT’ in de zoekfunctie.

Samenwerking

Universiteit Gent (Faculteit Diergeneeskunde), DGZ Vlaanderen, Bedrijfsnetwerk Biologische Geitenhouderij Financiering: HoGent (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek) (22/09/14-21/09/16) Onderzoekseenheid: Hogeschool Gent, Faculteit Natuur en Techniek, Vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen

Bron: CCBT

Contact