Nieuws

Houtsnippers wel en compost geen perspectief in vrijloopstallen

Gepubliceerd op
6 november 2014

Vrijloopstallen zijn positief voor het dierenwelzijn, de boer en de burger. Echter er zijn nog uitdagingen rond milieu en melkkwaliteit. Houtsnippers als bodemmateriaal in een vrijloopstal heeft toekomst, maar het is nog geen erkend emissiearm huisvestingssysteem. Compost van een composteringsbedrijf heeft geen toekomst in Nederland, want de stikstof verliezen in de stal zijn te hoog en het levert een risico op voor de melkkwaliteit.

Dit concluderen onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research in een E-book “Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk”, waarin zij de resultaten van 4 jaar onderzoek op 10 bedrijven vanuit diverse gezichtspunten beschrijven . 

De koe en de melkkwaliteit

De onderzochte vrijloopstallen verschillen in bedrijfskenmerken en in de keuze van het bodemmateriaal. Uit het onderzoek blijkt dat de investeringskosten van een vrijloopstal met houtsnippers als ondergrond hoger zijn dan die van een ligboxenstal. Maar deze kosten kunnen gecompenseerd worden door een betere diergezondheid en dierenwelzijn. De productie per koe gaat namelijk omhoog en de koeien hebben een langere levensduur. Compost als ondergrond is inmiddels geen optie meer. Bodems met compost hebben een te hoge ammoniakemissie en zijn tevens een risico voor de kwaliteit van melk door sporen van Thermofiele Aerobe Sporenvormende bacteriën (TAS).  Het gebruik van compost als ondergrond wordt per 1 januari 2015 verboden.

Het milieu en de mestkwaliteit

De stikstofverliezen in een vrijloopstal zijn hoger dan die in een ligboxenstal, maar de stikstofverliezen bij gebruik op het land van de vrijloopstalcompost zijn echter lager dan die van de drijfmest uit de ligboxenstal. Omdat dit tegen elkaar opweegt moeten de stikstofverliezen in bedrijfsverband beoordeeld worden. Vooral op de lange termijn is vrijloopstalcompost een bodemverbeteraar. Op de korte termijn is het minder geschikt als meststof dan drijfmest uit ligboxenstallen. Bij vrijloopstalcompost is de stikstof-fosfaatverhouding lager en de stikstof komt langzamer beschikbaar voor de plant.

De burger

Maatschappelijk is er veel waardering voor de vrijloopstal. Burgers beoordelen de diervriendelijkheid van de stallen erg positief en ook de uitstraling en de inpassing van de stal in het landschap wordt gewaardeerd. Vrijloopstallen blijken meer geuremissie te hebben dan ligboxenstallen, maar de hinderlijkheid hiervan lijkt minder te zijn.

Deelnemende partijen en meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met NIZO food research. De resultaten zijn beschreven in het e-book, dat u hieronder kunt downloaden en op PC of tablet kunt doorbladeren via een slimme navigatie in de tekst. Ook zijn er in het document enkele doorverwijzingen naar video.

Publicatie

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie: www.vrijloopstallen.wur.nl

Contact

Paul Galama, WUR Livestock Research, paul.galama@wur.nl