Nieuws

Hoornloze koeien een stap dichterbij

Gepubliceerd op
20 september 2010

Kalveren worden in de Nederlandse melkveehouderij meestal onthoornd om verwondingen in de toekomst te voorkomen. Omdat aangeboren hoornloosheid van nature voorkomt bij rundvee, heeft Wageningen UR Livestock Research de mogelijkheden van hoornloos fokken onderzocht. Een fokprogramma blijkt goede mogelijkheden te bieden om hoornloze stieren te krijgen met een hoge fokwaarde voor melkproductie.

Er zijn vrij weinig hoornloze stieren beschikbaar voor KI. De fokwaarden van deze stieren voor melkproductie zijn nu nog laag vergeleken bij de veelgebruikte stieren in Nederland. Bij het fokken op hoornloosheid moet een balans worden gezocht tussen het verankeren van hoornloosheid in een populatie, genetische vooruitgang en minimalisatie van inteelt. Het risico van inteelt is beheersbaar. Alhoewel de beschikbare hoornloze stieren onderling tamelijk sterk verwant zijn, zijn ze minder verwant aan de gehoornde Nederlandse koeien. Het sterk oplopen van inteelt en verwantschap kan worden voorkomen met een verstandig fokprogramma.

Merkers

Selectie met merkers biedt goede mogelijkheden om binnen 10 jaar hoornloze stieren te fokken met een hoge fokwaarde voor melkproductie. Een veehouder kan verschillende strategieën volgen om hoornloosheid in zijn veestapel in te fokken. Geleidelijk inzetten van hoornloze stieren is naar verwachting de beste strategie. Na 10 jaar is dan 50% van de nieuwgeboren kalveren hoornloos met een gelijkwaardige fokwaarde.

Hoornloos fokken

Steeds meer fokkerijorganisaties zijn geïnteresseerd in hoornloosheid. Naar verwachting neemt zowel de vraag naar als het aanbod van hoornloze stieren met een hoge fokwaarde voor melkproductie sterk toe. Hoornloos fokken lijkt de toekomst te hebben, waardoor het onthoornen vermindert.

Downloads

Meer downloads

Links