Nieuws

Hoe scoren handzaaimachines in de praktijk?

Gepubliceerd op
3 november 2014

Tijdens de Vlaamse netwerkdag ‘techniek in de bio tuinbouw’ was er veel aandacht voor de gedemonstreerde handzaaimachines. In een teeltbed op het demonstratieveld werden alle handzaaimachines ook aan een zaaiproef onderworpen. Zeven handzaaimachines en één versie met motorcultor zaaiden er een veldje spinazie in.

De zaai op 9 september gebeurde in goede omstandigheden. Het teeltbed (zandgrond) werd ’s ochtends gefreesd. Bij het inzaaien in de namiddag was de grond goed opgedroogd. Aan de eigenaars van de zaaimachines - dit kon een verdeler of teler zijn - werd gevraagd om een stuk teeltbed van 1,2 op 8 meter in te zaaien met spinazie met een afstand in de rij van 4 centimeter. Alle zaaimachines kregen zaaizaad uit hetzelfde lot (ras Pigeon van Rijk Zwaan) ter beschikking.

Zaaikwaliteit afhankelijk van meer factoren

De zaaikwaliteit is niet alleen van het toestel afhankelijk maar ook van de kennis en de kunde waarmee de eigenaar het ingesteld en bediend heeft. Dit is zeer duidelijk in de resultaten. Ongetwijfeld is ook het effect van diverse zaadsoorten en –groottes, de toestand van het zaaibed, de grondsoort, enz. van belang, maar dit werd niet getest. De proef is hier louter demonstratief aangelegd met slechts één proefplot per machine. De resultaten moeten daarom omzichtig geïnterpreteerd worden. Niettemin zijn er toch een aantal interessante vaststellingen.

Figuur: De gemiddelde opkomst per machine, 8 en 29 dagen na zaaien.

Opkomsttelling

Bij de eerste opkomsttelling op 17 september (8 dagen na zaai) had het sindsdien nog niet geregend en waren er grote verschillen in de opkomst. Deze zijn wellicht ten dele het gevolg van een verschillende zaaidiepte. Op 8 oktober (1 maand na zaai) was de opkomst volledig. Er werd willekeurig in het veldje 10 keer het aantal opgekomen planten per meter gewasrij geteld. In de volgende grafiek staat de gemiddelde opkomst met de standaardafwijking.

Meer informatie

Lees hier meer over de verschillende types machines in het artikel: Hoe scoren handzaaimachines in het veld?

Bron: CCBT

Contact

Justine Dewitte (PCG) justine@pcgroenteteelt.be of Karel Dewaele (Inagro), karel.dewaele@inagro.be