Nieuws

Hoe duurzaam is de biologische landbouw?

Gepubliceerd op
13 augustus 2012

De biologische landbouw is een op duurzaamheid gerichte keten met een gecertificeerd product en een sterk groeiende markt. De certificering zorgt voor de borging van een basispresentatie. De ambities van de biologische landbouw gaan echter veel verder. Hoe staat het met duurzaamheidsprestaties? Recent onderzoek van PPO van Wageningen UR geeft opheldering. In een artikel in Ekoland geven betrokkenen hun mening over dit onderwerp.

De afgelopen jaren is een serie deelstudies verricht naar de duurzaamheidprestaties van de biologische landbouw. De studies werden geïnitieerd vanuit de biologische sector zelf. De sector had een ambitie- en innovatieagenda opgesteld en wilde wel eens weten hoe ze ervoor stonden wat betreft duurzaamheid. De studies baseren zich op beschikbare en gepubliceerde gegevens over de prestaties van de landbouw op de volgende thema’s: milieu, dierenwelzijn, klimaat en energie, natuur en landschap, gezondheid, verbondenheid (tussen burger/consument en boer) en profit.

Integrale duurzaamheid

Verschillende betrokkenen – zowel uit de praktijk als uit het onderzoek –zijn gevraagd naar hun mening over duurzaamheid in de biologische landbouw en de vergelijking tussen biologische en gangbare landbouw. Frank Wijnands, onderzoekscoördinator bij Wageningen UR: “In iedere ketenschakel zijn opgaven, maar ook mogelijkheden om de broeikasgasemissie verder terug te dringen. Bovendien kan een deel van de belasting worden gecompenseerd, zodat bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid voor varkens niet meer hoeft te leiden tot meer broeikasgasemissie per kilo product. Het gaat uiteindelijk om integrale duurzaamheid en het vinden van oplossingen die daarbij passen”.

Nieuwsgierig? Lees hier het hele artikel.

Downloads

Meer downloads

Links