Nieuws

Herkenning en bestrijding van ridderzuring met een robot

Gepubliceerd op
14 juni 2010

Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een veel voorkomend en lastig te bestrijden onkruid. Het bezorgt vooral biologische melkveehouders grote problemen. Op initiatief van de sector wordt daarom een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig ridderzuring opspoort en vernietigt.
Hoe het staat met robot Ruud staat beschreven in het blad Gewasbescherming.

Het prototype van een robot genaamd ‘Ruud’ (zie www.ruud.wur.nl) kan ridderzuring verwijderen zonder al te veel schade aan de grasmat. Ridderzuring wordt wel afgegraasd door vee, maar heeft minder voederwaarde dan gras. Het onkruid is erg persistent dankzij een diepe penwortel en verspreidt zich snel als het niet bestreden wordt. Biologische is alleen mogelijk met de hand, maar dat is arbeidsintensief en lichamelijk zwaar werk.

Robot Ruud herkent het onkruid met een camera en beeldverwerking en vernietigt de penwortel van de gevonden onkruidplanten met een frees. De navigatie met behulp van GPS werkt goed. Zo ’n 75% van de door Ruud vernietigde onkruidplanten komt niet meer terug, terwijl de door de frees aan de grasmat veroorzaakte schade meevalt en de omgewoelde grond door het vee met rust gelaten wordt. Aan de herkenning van de zuring door de robot wordt nog gewerkt.

Lees hier het complete artikel ‘Herkenning en bestrijding van ridderzuring met een robot’ in Gewasbescherming, februari 2010.

Downloads

Meer downloads

Links