Nieuws

Handleiding beheersing van schade in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Gepubliceerd op
1 februari 2007

Alles over de beheersing van ziekten en plagen in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is nu bij elkaar te vinden in een overzichtelijk naslagwerk: ‘Handleiding beheersing van schade door insecten, schimmels en slakken in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt’.

Het naslagwerk biedt een compleet overzicht. Zo is per gewas na te zoeken van welke ziekten en plagen het gewas last heeft, wat een boer of tuinder kan doen om ze te voorkomen en wat hij kan doen als de ziekte of plaag al heeft toegeslagen. Ook is er een overzicht met beschrijving van ziekten en plagen die veel voorkomen op verschillende gewassen. Neem de peen. Hiervan is terug te vinden dat loofverbruining ontstaat door een schimmel. Maatregelen om het te voorkomen zijn niet te vroeg zaaien, rassenspreiding en gebruik van sterke rassen.

Ook is een hoofdstuk gewijd aan mogelijke maatregelen die een boer of tuinder kan nemen om zijn hele bedrijf zo in te richten dat hij zo min mogelijk last heeft van ziekten en plagen. Daarbij gaat het om maatregelen die hij op korte termijn kan nemen en maatregelen die pas op langere termijn effectief zijn.

De kennis is afkomstig uit teelthandleidingen van diverse gewassen van PPO, van DLV-adviseurs en uit de gewasbeschermingsgids van de Plantenziektenkundige Dienst.
De handleiding is tot stand gekomen met financiƫle steun van het Produktschap Tuinbouw en het cluster biologische landbouw van Wageningen UR.

Binnenkort zal deze handleiding digitaal ontsloten worden op deze site middels een eigen zoekstructuur.

De handleiding: "Beheersing door schade door schimmels, insecten en slakken in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt" kunt u vinden onder de link.