Nieuws

Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven

Gepubliceerd op
21 februari 2013

Biologische tuinbouwbedrijven draaien hoge omzetten per ha. Kleine ‘foutjes’ kunnen grote gevolgen hebben voor het saldo. RTK-GPS (Real Time Kinematic – Global Positioning System) is ondertussen een vaste waarde op grote biologische akkerbouwbedrijven. In het bioKennisbericht Akkerbouw en Vollegrondsgroente #38 informatie over de haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven en over de rentabiliteit aan de hand van twee voorbeelden.

In de praktijk blijkt het erg lastig om op een onbeteeld perceel vaste sporen of teeltbedden aan te houden. Hierdoor blijft een vals zaaibed soms achterwege of wordt de bodem te diep bewerkt. RTK-GPS maakt het ook mogelijk om de zaaibedbereiding en zelfs de bewerkingen ervoor vanaf hetzelfde spoor te doen.
Als de rijen recht zijn, is de onkruidbestrijding (soms 3-8 keer) beter uitvoerbaar. Planten of zaaien met RTK-GPS maakt dit mogelijk. Een bestuurder op de tractor is niet nodig, zodat de bestuurder tijdens het rijden het plantwerk kan controleren, mits de tractor voldoende beveiligd is. RTK-GPS maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld in de oogstpaden van bloemkool een ander vroeg gewas te planten.
Met RTK-GPS besturing wordt de rijschade beperkt. Elk jaar dezelfde rijpaden heeft voordelen zoals een betere bodemstructuur, soms forse opbrengstverhogingen, meer werkbare dagen, minder onkruid en meer beschikbare mineralen. Ook zijn de zaai- of plantbedden egaler, is de kwaliteit van zaaien en planten kan omhoog en wordt het gewas uniformer. Dit leidt tot weer tot een verbetering van de opbrengst, kwaliteit en arbeidsprestatie.

De optelsom van deze voordelen is niet eenvoudig te vertalen in geld. Een goede bodemstructuur of meer werkbare dagen betalen zich vaak pas terug bij extreme omstandigheden. Vaak wordt de bemesting op een gevoelig moment uitgevoerd (in het voorjaar) met een zeer hoge bodembelasting. Sommige telers bemesten daarom vanuit de rijpaden en bouwden hun mestkar om naar het vaste rijspoor.

In het bioKennisbericht wordt beschreven dat je bij RTK-GPS een geschikte tractor moet hebben en een keuze moet maken in de machinebesturing die bij het bedrijf past. Twee rekenvoorbeelden van fictieve bedrijven geven een idee welke investeringen nodig zijn en welke meeropbrengst het werken met RTK-GPS oplevert.

Downloads

Meer downloads

Links