Nieuws

Groepsgrootte en technische resultaten van biologische vleesvarkens

Gepubliceerd op
14 februari 2008

De gegevens van biologisch gehouden vleesvarkens in groepen van 15 of 30 dieren van één bedrijf in de periode 2004 – 2007 zijn verzameld. Tussen beide groepsgrootten zijn geen verschillen in technische resultaten, slachtkwaliteit en saldo aangetoond, en nagenoeg geen verschillen in gezondheid.

Toepassing van de resultaten in de praktijk

In dit retrospectieve onderzoek bij biologisch gehouden vleesvarkens zijn (nagenoeg) geen verschillen in technische resultaten, slachtkwaliteit, gezondheid en financieel resultaat gevonden tussen vleesvarkens uit groepen van 15 dan wel 30 dieren. Als we ervan uitgaan dat de bouwkosten per dierplaats lager zijn bij grotere groepen biologische vleesvarkens, lijkt een groepsgrootte van 30 dieren te prefereren boven een groepsgrootte van 15 dieren per hok. Een aandachtspunt hierbij is dat waarschijnlijk meer resthokken nodig zijn voor de dieren die te licht zijn om af te leveren als de meeste andere vleesvarkens zijn afgeleverd, omdat te lichte dieren relatief ongunstig worden uitbetaald.

De keuze voor een bepaalde groepsgrootte zal mede bepaald worden door het totaal aantal vleesbiggen dat men tegelijkertijd kan opleggen en de uniformiteit van deze dieren. Bij minder uniforme groepen dieren kan het aantrekkelijk zijn om kleinere groepen op te leggen, waarbij binnen een hok gestreefd wordt naar beperkte spreiding in opleggewicht. Daarnaast is het mogelijk aantrekkelijk om borgen en zeugen gescheiden te kunnen huisvesten en per sekse een verschillende voerstrategie te kunnen toepassen.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Groepsgrootte en technische gegevens van biologische vleesvarkens' van Binnendijk, Mul en Vermeer.