Nieuws

(Groen)compost of stalmest voor gezonde basisbemesting

Gepubliceerd op
4 juli 2014

Organische bemesting wordt vaak als risicofactor aanzien voor een te hoog nitraatresidu. Biologische landbouw ziet het anders en streeft het behoud en de opbouw van voldoende organische stof in de bodem na. Een bemestingsproef die sinds 2003 aanligt op het proefbedrijf biologische landbouw geeft stof voor discussie.

2013 was een gunstig jaar voor de aardappelen. Er was geen plaagdruk en de opbrengsten waren voor alle objecten zeer hoog (gemiddeld 57 ton/ha). Een bemesting met enkel korrelmeststoffen leverde de hoogste (gemeten) stikstofbeschikbaarheid acht weken na planten evenals de hoogste aardappelopbrengst. Dit stond echter niet in verhouding tot de hogere dosis werkzame stikstof die werd toegediend.
Vooral groencompost draagt bij aan het verhogen van het koolstofgehalte van de bodem. Maar ook stalmest of boerderijcompost leveren een positieve bijdrage aan de opbouw van de bodemorganische koolstof. De objecten met groencompost halen een lichte meeropbrengst in vergelijking met de objecten met stalmest of boerderijcompost bij een theoretisch vergelijkbare werkzame stikstof bemesting.

Publicatie

Meerjarige bemestingsproef - 2013: (Groen)compost of stalmest voor gezonde basisbemesting

Meer informatie

Dossier: Akkerbouw en vollegrondsgroenten stikstofbeheer

Contact

Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be