Nieuws

Groenbemester stagneert groei

Gepubliceerd op
5 oktober 2010

Binnen het project BASIS ligt een perceel met een mengsel van veldbonen met zomertarwe. In herfst 2009 is in de niet geploegde objecten winterrogge ingezaaid na de oogst van winterpeen. Deze veldjes zijn twee weken voor de zaai van de veldbonen/tarwe ingewerkt. Het project BASIS test en verbetert alternatieve grondbewerkingssysstemen en beoordeelt de landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen.

Van het begin af aan stond het gewas op geploegd land beter dan het niet geploegde. Een belangrijke oorzaak van dit verschil is de groenbemester. Op een ander deel van het perceel stonden namelijk haver en Japanse haver als groenbemester en hier staat de veldboon/zomertarwe vergelijkbaar met die op geploegd land. De haver en Japanse haver zijn afgevroren en hebben in het voorjaar geen stikstof uit de bouwvoor opgenomen en er was vervolgens geen stro dat stikstof kon onttrekken. Volgens richtlijnen onttrekt stro 7 kg N per ton. In maart was er in de niet geploegde veldjes 10 kg minerale N per ha (0-60 cm) minder beschikbaar voor de planten. Eind mei was dit verschil opgelopen tot 46 kg (77 kg in geploegd en 31 kg in niet geploegd). Half juli was er in de bodem geen verschil meer in minerale stikstof. Alle gemineraliseerde stikstof is dan opgenomen door het gewas. Hoe uiteindelijk de verschillen in opbrengst zullen zijn, wordt bij de oogst gemeten. De vraag is dan ook hoeveel de vlinderbloemige veldboon door fixatie heeft gecompenseerd.

Downloads

Meer downloads