Nieuws

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Gepubliceerd op
20 maart 2017

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Voor 2017 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor onder meer een online Cmmunity en het opzetten van een kennisdosier Biologisch landbouw. De intentie is om deze dienstverlening vraaggestuurd voort te zetten in 2018.

Groen Kennisnet gaat de volgende onderdelen voor dit initiatief uitvoeren:

  • Een platform voor de communicatie binnen het netwerk en met partners, in de vorm van een online Community. Deze kan zowel een open deel omvatten als besloten onderdelen waarbinnen de projecten kunnen communiceren en ontwikkelproducten uitwisselen.
  • Een kennisdossier Biologische landbouw, met materiaal ter ondersteuning van onderwijstrajecten (VMBO, MBO en HBO).
  • Een brede collectie kennisbronnen.

De inrichting van de Community, het kennisdossier en de kennisbronnen zal zoveel mogelijk worden bepaald door de wensen en behoeften van de gebruikers. Daarom doen de initiatiefnemers een open oproep op betrokkenen binnen het groen VMBO, MBO en HBO om hierover mee te denken.

Bron: www.bionext.nl

Contact

Voor nadere informatie en belangstelling om mee te denken, neem contact op met:

Udo Teunis, Bionext, teunis@bionext.nl