Nieuws

Gras-rode klaver en klimaat

Gepubliceerd op
27 februari 2013

Voor veehouders die dit voorjaar kiezen voor gras-rode klavermengsels snijdt het mes aan meer dan twee kanten. Gras-rode klaverweides zijn productiever dan grasweides, leveren eiwitrijker ruwvoer en zijn minder droogtegevoelig. Bovendien is grasklaver de belangrijkste maatregel die én fossiele energie bespaart én broeikasgasemissies verlaagt. Op de vandaag gelanceerde website www.klaverklimaat.nl staan voordelen en instructies voor deze teelt overzichtelijk gepresenteerd.

Gras-rode klaver motor voor vooruitgang

Het demoproject Klaver en Klimaat heeft tot doel de voordelen van gras- rode klavermengsels breed onder de aandacht van melkveehouders te brengen. "En daarin maken we een vliegende start, want over de eerste opbrengsten waren de deelnemers razend enthousiast", vertelt Jan de Wit, projectleider bij het Louis Bolk Instituut. Hij constateert dat ondernemers die actief met gras-rode klaver aan de slag gaan, snel rendement zien. "In de huidige discussies over klimaatverandering en wat je daar als landbouwsector in kunt veranderen, moet je het effect van deze teelt niet onderschatten", vindt De Wit. "Bij een overstap van gras naar grasklaver bespaar je al snel een hoeveelheid fossiele energie per hectare vergelijkbaar met 137 liter diesel. Bovendien verlaagt het de emissie met 1,15 ton CO2-equivalenten (vergelijkbaar met de uitstoot van 320 liter diesel). Ondernemers blijken gras-rode klaver eenvoudig te vinden, zodra ze de 'spelregels' kennen over bijvoorbeeld het tijdstip van inzaaien en de manier van inkuilen.

Over Klaver en Klimaat

Het project Klaver en Klimaat, www.klaverklimaat.nl, is een initiatief van het Louis Bolk Instituut en wordt uitgevoerd in samenwerking met Agrifirm Feed, Barenbrug, Maatschap Buijs en Maatschap Grootkoerkamp. Het project loopt tot 2014 en wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling "demonstratieprojecten Schoon en Zuinig" van het Ministerie van Economische Zaken, als eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland, "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Links