Nieuws

Gras-klaver na vroege maïs biedt melkveehouder financieel voordeel

Gepubliceerd op
20 maart 2014

Uit demoproeven van het project KlaverKlimaat blijkt dat gras-rodeklavermengsels op een gemiddeld bedrijf ruim €240,- per ha per jaar voordeel bieden ten opzichte van puur gras dat maximaal bemest wordt. Vooral veehouders die dit voorjaar voor vroege maïsrassen kiezen, gevolgd door gras-rodeklaver in de herfst, zijn spekkoper. Het hogere eiwitgehalte en de droogtetolerantie zijn de belangrijkste voordelen van deze mengteelt.

Tel uit je winst

De bedrijfseconomische effecten van het inzaaien van gras-rode klaver op een melkveebedrijf zijn doorgerekend door onderzoeker Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut. De belangrijkste factoren die kostenverlagend werken, zijn de hogere opbrengst en het hogere eiwitgehalte. Die leiden tot lagere voer- en kunstmestkosten. De kosten voor inzaai en mestafzet zijn wel wat hoger bij gras-rode klaver dan bij gras. Het nettorendement kan echter oplopen tot € 350,- per hectare per jaar in de meest gunstige omstandigheden, en bedraagt nog altijd €70,- per hectare per jaar bij minder gunstige bedrijfsomstandigheden (zoals minder klaver in het gras en een lager eiwitgehalte).

Bijkomende voordelen gras-klaver

Naast een economisch voordeel, biedt de mengteelt gras-klaver nog andere pluspunten. Zo is gras-rode klaver beter bestand tegen droogte en laat het een rijkere bodem achter. Daardoor past het perfect in een vruchtwisseling met maïs. Wel moeten de juiste combinaties worden gekozen: zo blijkt uit de demoproeven dat combinaties met maaimengsels zoals Green Spirit Structuur en Dairy Grass Productie een evenwichtiger gras-klavermengsel geven en daardoor extra veel opbrengen. “Reden genoeg voor veehouders om dit voorjaar een vroeg maïsras te kiezen en uiterlijk eind september een gras-klavermengsel in te zaaien”, concludeert De Wit.

Onderzoeksresultaten

Alle berekeningen en toelichting op deze bedrijfsresultaten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de site van KlaverKlimaat. Voor een overzicht van de resultaten van de demovelden, ga naar www.klaverklimaat.nl/resultaten-demovelden.

Over het project KlaverKlimaat

In het project KlaverKlimaat heeft het Louis Bolk Instituut sinds 2011 demovelden aangelegd op zandgrond en kleigrond. Op de bedrijven zijn verschillende maaimengsels van Agrifirm Feed en Barenbrug gezaaid, zowel mét als zonder klaver. De mengsels met klaver krijgen alleen drijfmest, de mengsels zonder klaver krijgen daarnaast de maximaal toegestane hoeveelheid N-kunstmest.

In het project KlaverKlimaat werken Agrifirm Feed, Barenbrug, mts. Buijs, mts. Grootkoerkamp en het Louis Bolk Instituut samen om de voordelen van gras-rode-klaver-mengsels breed onder de aandacht te brengen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling "demonstratieprojecten Schoon en Zuinig" van het Ministerie van Economische Zaken als eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Toekomstige demodagen zijn gepland op 3 en 5 juni 2014. Aanmelden via www.klaverklimaat.nl.

Contacpersoon