Nieuws

Graasgedrag Nederlandse en Franse geiten niet te vergelijken

Gepubliceerd op
12 maart 2009

Weidegang is een goede manier voor biologische melkgeitenhouders om zich te onderscheiden van hun gangbare collega’s. Op dit moment lopen de melkgeitenhouders nog tegen een aantal problemen aan. Biogeit heeft onderzocht of de uitgebreide kennis die is opgedaan in Frankrijk ook toe te passen is in Nederland.

Geitenhouders vinden het lastig om de geiten buiten voldoende droge stof op te laten nemen. Daarnaast speelt het probleem van maagdarmwormen en brengt weidegang veel arbeid met zich mee. Om na te gaan of de Franse conclusies ook in Nederland van toepassing zijn, is gekeken of het graasgedrag van de Nederlandse geit vergelijkbaar is met de Franse geit.

Uit het onderzoek kwamen de volgende conclusies naar voren:

  • De drogestofopname van melkgeiten onder Nederlandse omstandigheden is met een vergelijkbare effectieve begrazingstijd veel lager dan in Frans onderzoek.
  • De effectieve begrazingstijd van melkgeiten die overdag 8 uur weidegang krijgen aangeboden en ’s nachts worden bijgevoerd, is ca. 4 uur.
  • Geiten nemen gedurende 1 uur effectief grazen tussen de 0,1 en 0,15 kg ds gras op. Tijdens de 8 uur weidegang op het biologisch-dynamische landbouwbedrijf Gerbranda State in Friesland namen de geiten ± 0,6 kg ds gras op.
  • In het onderzoek kon geen verschil in opname en productie worden vastgesteld tussen omweiden en stripgrazen van de geiten.
  • Lammeren die buiten worden opgefokt kunnen even snel groeien als lammeren die op stal worden opgefokt, mits ze geen last krijgen van maagdarmwormen of een andere aandoening krijgen. Om dezelfde groei te realiseren, hebben lammeren in de weide minder krachtvoer nodig. De lammeren die buiten waren opgefokt hadden uiteindelijk in december 2008 hetzelfde gewicht als de lammeren die op stal waren opgefokt.
  • Melkgeiten en lammeren verschillen in hun dagritme voor graasactiviteit. Melkgeiten zijn direct na het inscharen in de ochtend het meest actief, en dat neemt gedurende de dag langzaam af. Lammeren grazen juist het minst in de ochtend en zijn ‘s avonds het meest actief.

Weidegang is goed voor het welzijn van de geiten. Het geeft de geiten meer ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen. Het weiden met geiten blijkt in de praktijk echter moeilijk vanwege met name arbeid, drogestofopname, maagdarmwormen, dagritme van de geit en begrazen met lammeren. Voor brede adaptatie van weidegang in de sector is het belangrijk dat genoemde punten worden opgelost en/of geoptimaliseerd.

Klik hier voor de samenvatting en het volledige rapport "Weidegang in de biologische melkgeitenhouderij: resultaten onderzoek" door Pijman.