Nieuws

Graanbeslisboom voor melkveehouders

Gepubliceerd op
8 juni 2010

Veel melkveehouders hebben vragen over graanteelt. Om de ondernemer te helpen tot een passende beslissing te komen is binnen het project ‘100% biologisch – voerbenutting in de melkveehouderij’ de graanbeslisboom ontwikkeld. Via een aantal vragen kan de veehouder zien of en zo ja hoe graanteelt in de bedrijfsvoering is in te passen.

Is graanteelt iets voor mij? Past vochtig graan beter dan graan als droge korrel? Is zomergerst wel een passend gewas, of kan ik beter triticale telen? Veel vragen kunnen vrij eenvoudig worden beantwoord met behulp van de basisgegevens over grond, bouwplan en voersysteem. Vanuit deze achtergrond is de graanbeslisboom gemaakt.

De vragen van de beslisboom draaien om drie onderwerpen: teelt, oogst en voeding. Bij teelt draait het dan om zaken als: Is er een ruwvoeroverschot? Teelt de melkveehouder op beheersgronden? Bij oogst is de grootste vraag of het graan vochtig of droog geoogst moet worden. En onder het kopje ‘voeding’ kan eenvoudig gekeken worden of en hoe graan in het voersysteem past.

Klik hier voor rapport 'Graanbeslisboom: Telen en/of voeren van graan als enkelvoudig krachtvoer: iets voor mij?'

Downloads

Meer downloads