Nieuws

Goede planning maakt omschakeling naar bio mogelijk

Gepubliceerd op
20 september 2017

Meer en meer gangbare land- en tuinbouwers hebben sympathie voor de biologische landbouw. Omschakelen zien ze echter als een stap te ver. Soms is dit terecht, maar in veel gevallen staan misverstanden en onvoldoende kennis de reële mogelijkheden in de weg. Gebruik de komende winterperiode eens om de mogelijkheden op een rij te zetten.

Er is volop vraag naar biologische groenten en akkerbouwgewassen. Verse biogroenten hebben een marktaandeel van ruim 5 % in Vlaanderen en warenhuizen als Colruyt en Delhaize mikken hoger. Ook de concentratie van verwerkende bedrijven en groothandel in Vlaanderen biedt kansen. Sommige van deze bedrijven laten zich geheel niet in met bio. Ander bedrijven realiseren 5 % en meer van hun omzet in bio en moeten zich bij gebrek aan Vlaams product, in het buitenland bevoorraden. Het is belangrijk om als omschakelende teler deze potentiële markt goed te verkennen. Bart Naeyaert – gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw in de provincie West-Vlaanderen stelde zich in het najaar 2015 al de vraag of de Vlaamse land- en tuinbouw kansen laat liggen. Deze vraag blijft meer dan ooit actueel.

Meer informatie

Bron: CCBT

Contact

Lieven Delanote, Inagro, open lucht teelten, lieven.delanote@inagro.be en Justine Dewitte (PCG, beschutte teelten) justine@pcgroenteteelt.be