Nieuws

Goed mestmanagement voorkomt vliegenoverlast

Gepubliceerd op
2 april 2009

Goed mestmanagement voorkomt vliegenoverlast op biologische varkensbedrijven. Dit concludeert Wageningen UR op basis van een enquête onder 72% van de biologische varkenshouders. Vervolgonderzoek naar biologische vliegenbestrijding met natuurlijke vijanden zal plaatsvinden, waarvan het effect op de vliegendruk in stallen gevolgd wordt met de plakvalmethode.

Goed mestmanagement

Hoe biologische varkensbedrijven omgaan met vliegenoverlast was tot nu toe onbekend. Daarom heeft Wageningen UR een enquête uitgevoerd onder leden van de Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV) waaraan 72% deelnam. Uit de enquête is gebleken dat vliegen een dusdanig probleem kunnen vormen dat de biologische varkenshouder zijn toevlucht zoekt in de chemische bestrijding. De helft van de biologische varkenshouders geeft aan dat ze chemische middelen inzet bij de vliegenbestrijding en één op de acht bedrijven dat ze natuurlijke vijanden (sluipwespen en/of roofvliegen) gebruikt. Om vliegenoverlast te voorkomen, kunnen veel bedrijven hun mestmanagement verbeteren. Hierbij valt te denken aan het regelmatig afvoeren van mest, het rondpompen van mest om vliegenlarven en poppen te verdrinken, en het afdekken van mestvaalten.

Plakval

Daarnaast is een proefstudie opgezet met als doel om een systeem te introduceren waarmee bedrijven de vliegendruk in de stal kunnen meten. Hiervoor zijn op negen bedrijven twee meetmethoden onderzocht, namelijk de plakval en de blanco systeemkaart (spotcard) die vlakbij elkaar op verschillende plaatsen in de stallen werden opgehangen en wekelijks vervangen. Vervolgens zijn het aantal vliegen op de plakvallen en het aantal poep-/speekselstippen op de systeemkaarten geteld.

Uit deze proef blijkt dat de plakval de voorkeur heeft, omdat hiermee ook de soorten vliegen zijn vast te stellen. Wat betreft de aantallen vliegen waren de verschillen tussen de onderzochte bedrijven groot. Het best scorende bedrijf paste een biologische bestrijdingsmethode met sluipwespen toe.

Naar aanleiding van dit onderzoek zal een proef naar biologische vliegenbestrijding met natuurlijke vijanden plaatsvinden. Het effect hiervan op de vliegendruk in de stallen zal gevolgd worden met de plakvalmethode. Verder is evaluatie van een geïntegreerde aanpak met managementmaatregelen en aanvullende (terughoudende) chemische bestrijding nodig.

Klik hier voor het rapport ‘Vliegenbestrijding in de biologische varkenshouderij: een enquête en evaluatie van een meetmethode’.

Klik hier voor het rapport ‘Aanpak vliegenbestrijding in de biologische varkenshouderij; een verkenning'