Nieuws

Gezondheidsclaims voor biologische eieren niet “hard” te maken

Gepubliceerd op
11 januari 2008

Op verzoek van de Bioconnect productwerkgroep heeft het Louis Blok Instituut een literatuurstudie verricht naar het onderscheidend vermogen van biologische eieren ten opzicht van gangbare productiesystemen. Uit deze studie blijkt dat er geen harde cijfers beschikbaar zijn, die een eventuele claim kunnen onderbouwen. Daarnaast blijkt dat de samenstelling en daarmee voedingswaarde van eieren voornamelijk afhangt van het voederrantsoen. Door verhoging van het aandeel mais en/of gras in het rantsoen te verhogen kunnen gezondheidsbevorderende stoffen zoals luteïne en zeaxanthine toenemen. Er zijn echter te weinig gegevens beschikbaar die hogere gehalten van deze stoffen in biologische eieren ondersteunen.

Lucy de Vijver werkzaam bij de sectie mens van het Louis Bolk Instituut heeft veel gegevens over de samenstelling van eieren verzameld, maar onvoldoende gegevens over verschillen tussen biologische – en gangbare eieren gevonden om een gezondheidsclaim te maken. Ze licht haar bevindingen toe; “De nieuwe richtlijn voor voeding- en gezondheidsclaims geeft duidelijk aan wanneer een claim op de verpakking of reclame uiting mag. Misleiding is verboden. Dit betekent dat de sector hiervoor geaccepteerde onderbouwing nodig heeft, wil zij biologische eieren als gezonder kunnen aanprijzen. Deze onderbouwing hebben we niet gevonden, maar wel enkele aanwijzingen waarin de samenstelling onderscheidend kan zijn.”

Conclusies uit het rapport

Op basis van beschikbare informatie zijn alleen claims te maken, die betrekking hebben op de voedingswaarde van eieren in het algemeen, dus zowel gangbaar als biologisch. Er is geen openbaar beschikbare informatie over de chemische samenstelling van biologische eieren of vrije uitloop eieren. Daarom kan geen uitspraak worden gedaan dat deze typen eieren meer of minder van bepaalde stoffen bevatten dan gangbare eieren. De enige stof waarvoor deze informatie wel beschikbaar is, is de gezondheidsondermijnende stof dioxine, waarvan via meerdere (literatuur)bronnen duidelijk wordt dat dit juist meer voorkomt in biologische en vrije uitloop eieren.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de samenstelling van eieren voornamelijk wordt bepaald door de samenstelling van het voer of rantsoen. Interessante stoffen die mogelijk wel onderscheidend kunnen zijn, zijn luteïne en zeaxanthine. Vanwege de voersamenstelling komen deze stoffen mogelijk meer voor in biologische eieren. In meerdere studies bleek het eten van voedingsmiddelen die rijk zijn aan deze stoffen (waaronder ei) preventief te werken tegen oogziekten zoals staar en maculadegeneratie. Daarnaast kunnen kippen die veel gras eten hogere gehaltes aan (middellange) omega 3 vetzuren hebben. Omdat er geen openbaar beschikbare analysegegevens over deze stoffen in biologische eieren zijn, kan daar op dit moment niets over gezegd worden.

Stappen

Lucy geeft enkele suggesties voor de toekomst; “Als de sector wil inzetten op het onderscheidend vermogen op gebied van gezondheid, dan pleiten wij voor regelmatige (wetenschappelijk verantwoorde) analyses van biologische/vrije uitloop eieren. Hiermee komt er een overzicht van de gemiddelde waardes in een ei en de spreiding die geschikt zijn voor publicatie. Daarnaast zal specifiek naar de samenstelling van het voer gekeken moeten worden, want deze bepaalt in grote mate ook de samenstelling en daarmee voedingswaarde van het (biologische) ei. Zeaxanthine, luteïne en eventueel omega 3 vetzuren zijn voedingsstoffen waarmee mogelijk een claim te realiseren is. Maar dit kan alleen als de onderbouwing rust op wetenschappelijk verantwoorde en gepubliceerde cijfers.”

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport "Zijn gezondheidsclaims op biologische eieren mogelijk: deskstudie" van Lucy van de Vijver.