Nieuws

Gewassen en bodemleven heben invloed op bodemkwaliteit

Gepubliceerd op
30 januari 2017

Onderzoekers van Wageningen Plant Research hebben tijdens de Biobeurs hun kennis gedeeld met 150 geïnteresseerden over bodemvruchtbaarheid en - weerbaarheid. Er is gesproken over het feit dat de plant de bodem voedt om de bodemvruchtbaarheid te vergroten, en over hoe het bodemleven gestuurd kan worden voor een weerbaardere bodem met minder schade aan het gewas.

Bodem voedt de plant en de plant voedt de bodem

De bodem voedt de plant is in de biologische landbouw een belangrijk uitgangspunt. Maar andersom voedt ook de plant de bodem. Planten beïnvloeden de bodemstructuur, maken actief nutriënten vrij uit de bodem en beïnvloeden het bodemleven. Hoe kunnen we gewassen, groenbemesters en specifieke rassen benutten om van dit mechanisme gebruik te maken en onze bodemvruchtbaarheid te verbeteren? Zijn er verschillen in rassen in de invloed van de plant op de bodem?

Weerbaardere bodem

In een weerbare bodem worden ziekteverwekkers geremd in hun ontwikkeling en is de schade aan het gewas beperkt. Bodemleven speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kan dit bodemleven gestimuleerd worden en levert dit een weerbaardere bodem op? Hoe zetten we deze kennis om in effectieve maatregelen waarmee telers hun bodemweerbaarheid kunnen verhogen?

Presentaties

Bron: www.beterbodembeheer.nl

Contact

Wijnand Sukkel, Wageningen University & Research, wijnand.sukkel@wur.nl