Nieuws

Gesloten kas niet helemaal dicht

Gepubliceerd op
7 april 2011

Afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met de gesloten kas waarbij vruchtgroenten en babyleaf bladgewassen in een systeem zijn verbonden. In principe kan de kas vrijwel het gehele jaar door gesloten blijven. Meer CO2 zorgt voor meer productie. Met koude lucht kan het vocht uit de kas worden verwijderd. Veel koude lucht inblazen lijkt echter ongunstig voor het gewas. Mede daarom wordt er nog steeds vocht via de raamkieren afgevoerd.

Na de eerste teeltjaren blijkt dat het systeem naar behoren werkt; er kan zowel worden gekoeld als verwarmd en de temperatuurverdeling voldoet. Een deel van het vocht in de kas wordt nog via de ramen afgevoerd. De reden hiervan is dat het goedkoper uitpakt en de CO2 concentraties soms oplopen door emissies uit de bodem (organische mest). Gemiddeld komt de CO2 concentratie iets hoger uit ten opzichte van de andere tomatenbedrijven.

Door het koelen en ontvochtigen van onderin het gewas ontstaat een andere verticale verdeling van temperatuur en luchtvochtigheid. De klimaatcomputer instellingen zijn hierop zo goed mogelijk aangepast. Door het ontvochtigen was het warmteverbruik het eerste teeltjaar hoog. Het tweede teeltjaar was dit vergelijkbaar met andere biologische glastuinbouwbedrijven.

De meeste warmte (92%) wordt opgewekt met warmtepompen die worden gevoed met groene stroom. Alleen tijdens piekvraag naar warmte wordt de Bio-olie installatie ingezet. Op jaarbasis vormt dit ca. 8% van de totale warmtevraag. Door de totale warmtevraag te verlagen, kan er op relatief dure Bio-olie worden bespaard. Dit vraagt om:

  • Meer isolatie door vaker en intensiever schermen.
  • Meer warmteoogst door vaker te koelen;
  • Meer warmteoogst door ook de bladgewassenkas te koelen.

Downloads

Meer downloads