Nieuws

Geringe koperhoeveelheden beschermen aardappelgewas in phytophthoraproef

Gepubliceerd op
11 februari 2010

In Nederland is toepassing van koperhoudende bestrijdingsmiddelen tegen phytophthora niet toegestaan. In buitenland worden deze middelen wel toegepast vanwege minder strenge bestrijdingsmiddelen wetten. Afgelopen jaar zijn enkele koperhoudende middelen in diverse doseringen getoetst op het proefbedrijf in Lelystad.

Aan de hand van het waarschuwingssysteem Prophy zijn enkele middelen in wisselende concentraties over het gewas gespoten.
De proef is op een gangbaar perceel op 2 mei in viervoud gepoot met ras Agria en steeds machinaal gespoten en op 13 mei bemest met 170 kg N per hectare.

K0=onbehandeld
K1= de controle; 600 gram koper per ha per bespuiting
K2= 150 gram koper per ha per bespuiting
K3= 300 gram koper per ha per bespuiting
K4= 500 gram koper per ha per bespuiting
K5= 100 gram koper per ha per bespuiting
K6= 100 gram koper per ha per bespuiting, als K5, + 4x product X

Op 28 juli werd in de proef de eerste Phytophthora-aantasting van het seizoen gevonden.

Resultaten

Klik hier voor: biokennisrapport PPO nr. 3250112108

Uit de resultaten blijkt dat alle behandelingen met koper de ontwikkeling van Phytophthora in het loof significant hebben afgeremd. Ook de laagste dosering koper, K5, (100 gram per hectare per keer) was in vergelijking met niet behandelen (K0) significant beter.

Er is een tendens (niet significant) dat de bescherming beter is naarmate de hoeveelheid koper per keer hoger was. De toepassing bij K6 met toevoegmiddel X, vier keer in de periode met snel toenemende Phytophthora in het loof, gaf een significante verbetering van de werking van middel K5 te zien.

Op de onbehandelde veldjes is half september een knolmonster gerooid en op Phytophthora-aantasting beoordeeld. Ondanks dat bij dit object het Agria-gewas was doodgegaan door Phytophthora en er in augustus 93 mm neerslag viel, die vooral in de eerste 20 dagen van augustus viel, kwam er in dit knolmonster geen Phytophthora-aantasting voor. Hieruit blijkt dat het ras Agria weinig vatbaar is voor knolaantasting.

Conclusies

  1. De kopermiddelen, preventief gespoten, waren alle duidelijk werkzaam tegen Phytophthora infestans.
  2. De werkzaamheid was beter naarmate meer koper was gebruikt, maar ook de laagste dosering stak zeer positief af ten opzichte bij geen behandeling uitvoeren.
  3. De toevoeging van middel X, vier keer in de weersperiode die erg gunstig was voor Phytophthora-aantasting, gaf een duidelijke verbetering te zien bij een lage dosering koper.

Plan 2010

Deze proef herhalen. Eén jaar is geen jaar en 2008 was door het droge weer dit voorjaar tot 8 juli (ten noorden van de grote rivieren) wel een erg gunstig jaar voor een biologische aardappelteler; en ongunstig voor de ontwikkeling van Dé Aardappelziekte.

Contact informatie: Kees Bus, PPO van Wageningen UR

Downloads

Meer downloads