Nieuws

Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten

Gepubliceerd op
12 december 2014

Directzaaien en minder grondbewerkingen worden veelal toegepast binnen de conserveringslandbouw. Dit teeltsysteem zorgt voor een maximale bodembedekking en een ruime gewasrotatie. Wat kunnen biologische telers leren van dit systeem? En hoe pas je gereduceerde bodembewerking effectief toe op een biologisch bedrijf?

Conserveringslandbouw vindt vooral plaats bij rotaties met veel gewassen waarbij de bovengrondse delen worden geoogst, zoals soja, tarwe, korrelmaïs en koolzaad. Dit landbouwsysteem is in staat om essentiële bodemfuncties te herstellen of te verbeteren. Bovendien heeft het positief effect op het klimaat. Dit systeem zorgt namelijk voor extra koolstofopslag en een lager brandstofverbruik door het toepassen van minder bewerkingen op het land.

Adviezen voor biologische teeltpraktijk

Onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen hebben meerjarige proeven gedaan binnen het Europese TILMAN-ORG- project met minder intensieve grondbewerkingen, zoals ondiep ploegen en niet-kerende grondbewerkingen (NKG). De onderzoekers hebben op basis hiervan gezamenlijk een bioKennisbericht opgesteld, waarin zij advies geven over de beste strategieën en systemen die implementeerbaar zijn binnen de biologische teeltpraktijk. Er is aandacht voor niet-kerende grondbewerking versus ploegen en verdeling van organische stof en nutriënten in de bouwvoor. Daarnaast zijn er veel adviezen op het gebied van niet-kerende grondbewerking in combinatie met bodemstructuur. Hierbij wordt gekeken naar het bodemleven, stikstofdynamiek, groenbemesters, opbrengsten en onkruiddruk.

Publicatie

Lees hier het volledige bioKennis bericht Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten.

Meer informatie

Contact