Nieuws

Gehoornd vee vraagt ruimte en overzicht

Gepubliceerd op
18 maart 2013

In de toekomst krijgen biologische veehouders waarschijnlijk geen toestemming meer om koeien te onthoornen. Wageningen UR Livestock Research keek naar de mogelijkheden om de stal geschikt te maken voor gehoornd vee en naar de optie om hoornloos vee te fokken, zo lezen we in Ekoland.

Gehoornde koeien gedragen zich anders dan onthoornde koeien. De hoger in rang staande koeien krijgen meer respect en de lager in rang staande koeien zijn voortdurend attent om ruimte te maken. Als die ruimte er is en als er goed zicht is op de koppelgenoten, heeft dat verder geen nadelige gevolgen. Zo niet, dan kunnen koeien flinke beschadigingen oplopen omdat ze niet tijdig plaats kunnen maken voor ranghogere koeien.

Beschadigingen beperken

Uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat gehoornde koeien in een ligboxenstal 7 keer meer beschadigingen hebben dan onthoornde koeien in een ligboxenstal. Gehoornde koeien in een potstal hebben ongeveer de helft van de beschadigingen van gehoornde koeien in een ligboxenstal, maar nog steeds veel meer dan onthoornde koeien. Behalve de stal zelf heeft de inrichting van de stal en het management van de veehouder grote invloed op het aantal beschadigingen door hoorns. In Ekoland staan tips om de onrust in de koppel te beperken.

Ongehoornde koeien fokken

Als onthoornen niet meer is toegestaan en er geen mogelijkheid is de stal geschikt te maken voor gehoornd vee, is er de mogelijkheid om een hoornloze veestapel te fokken. In enkele runderrassen komt hoornloosheid van nature voor. Door het inkruisen van deze eigenschap zijn er nu bij veel rassen genetisch hoornloze koeien beschikbaar. Omdat hoornloosheid dominant is krijgen nakomelingen van genetisch zuiver hoornloze stieren geen hoorns. Nog niet duidelijk is hoe genetisch hoornloze koeien zich gedragen en of er andere nadelen mee verbonden zijn. Hoornloos vee heeft bij consumenten van biologisch (-dynamische) zuivel en vlees (nog) niet het imago van natuurlijkheid.

  • Contact informatie: Gidi Smolders, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links