Nieuws

Geen Vinasse tijdens de bladval van Conference!

Gepubliceerd op
20 november 2009

De beheersing van schurft op peer is in de biologische teelt heel lastig. De beschikbare zwakke middelen zijn alleen afdoende zolang de schurftdruk laag kan worden gehouden. In een langjarige project werkt het Louis Bolk Instituut met de telers van de Werkgroep Biologische Perenteelt aan een teeltsysteem waarin schurft beheersbaar blijft. Naast groeibeheersing en bladvertering is het verminderen van de vorming van ascosporen in het overwinterende blad één van de bouwstenen in dit systeem.

In de herfst van 2008 is op Conference getest of bespuitingen met Vinasse tijdens de bladval de vorming van ascosporen in het overwinterende blad kon verminderen. In eerder onderzoek van Wageningen UR binnen het REPCO programma was dit aangetoond bij Jonagold. In het hier gepresenteerde onderzoek op Conference zorgde de toepassing van Vinasse echter voor 45% meer ascosporen in het voorjaar. Voorlopig moet deze toepassing dus ernstig worden afgeraden. Zeker in percelen waar al een schurftprobleem bestaat. “Baat het niet, schaadt het niet” is hier dus niet van toepassing. Daarnaast is het van belang om nader onderzoek naar deze toepassing te doen.

Proefopzet

Op een biologisch perceel Conference met veel schurft werd met de boomgaardspuit het blad net voor de bladval éénmalig bespoten met 500 l vinasse verdund met 500 l water per ha. Het blad was aan beide zijden goed bedekt. De proef was aangelegd in 4 herhalingen. Direct na de bladval is uit ieder proefveld een flinke vuilniszak blad verzameld. Het blad is buiten overwinterd in gazen ramen op de grond. Op het hoogtepunt van de ascosporenperiode in het voorjaar van 2009 zijn uit de deze voorraad monsters blad genomen. Na een korte rijpingsperiode in het laboratorium zijn de ascosporen uit dit blad bespoeld en geteld onder de microscoop.

Downloads

Meer downloads

Links