Nieuws

Gedrag ondernemers doorgrond bij verbeteren dierenwelzijn

Gepubliceerd op
26 mei 2011

Het verbeteren van dierenwelzijn vraagt een gedragsverandering van veel verschillende partijen. Veehouders moeten diervriendelijke maatregelen nemen op hun bedrijf, retailers moeten diervriendelijke producten aanbieden en consumenten moeten diervriendelijke producten kopen. LEI gebruikte het veel gebruikte model de Theory of Planned Behaviour (TPB) om het gedrag van varkenshouders te doorgronden. Dat meldt V-focus.

Een veehouder kan de intentie hebben om te schakelen naar een diervriendelijker huisvestingssysteem omdat hij dierenwelzijn belangrijk vindt en het idee heeft dat het huisvestingssysteem dat hij voor ogen heeft kan bijdragen aan een beter dierenwelzijn. De beslissing om te schakelen neemt hij doorgaans niet alleen. Dat wordt mede bepaald door andere personen of instanties – bijvoorbeeld zijn partner, buurman, afnemer, dierenarts – en de mate waarin hij met deze personen/instanties rekening wil houden. Ten slotte wordt de intentie van de veehouder ook beïnvloed door de mate waarin hij denkt controle te hebben over zijn gedrag. Heeft hij bijvoorbeeld voldoende tijd, geld, ruimte en kennis om naar een diervriendelijker huisvestingssysteem om te schakelen?

Gedrag varkenshouders

LEI paste de TPB toe in een onderzoek waarin het gedrag van varkenshouders bij het omschakelen naar groepshuisvesting voor dragende zeugen centraal stond. 105 varkenshouders werden geïnterviewd. Van de varkenshouders waren 42 volledig, 32 gedeeltelijk en 31 niet omgeschakeld.

Niet vanzelfsprekend

Het omschakelen naar groepshuisvesting voor dragende zeugen blijkt niet voor iedere varkenshouder vanzelfsprekend. Varkenshouders die deze vorm van huisvesting niet kennen, kunnen zich zorgen maken over het dierenwelzijn en het optreden van staartbijten. Ook denken ze wel dat het ten koste van hun arbeidsvreugde zou kunnen gaan.
Opvallend is dat varkenshouders die al gedeeltelijk zijn omgeschakeld positief denken over het dierenwelzijn en staartbijten in groepshuisvesting, maar soms nog twijfelen aan hun eigen vakmanschap, kennis om het bouwproces te organiseren en vanwege de door hen ervaren risico’s, kosten en baten.

Ondersteuning bij omschakelen

De uitkomsten van de TPB geven ook handreikingen om varkenshouders te ondersteunen bij de omschakeling naar groepshuisvesting. Bijv. door hen in contact te brengen met collega-varkenshouders die wel al zijn omgeschakeld. De juiste manier van informatievergaring blijft afhankelijk van het type ondernemer.

Downloads

Meer downloads