Nieuws

Functionele agrobiodiversiteit

Gepubliceerd op
3 december 2009

Landbouw is werken in en met de natuur. In die natuur zijn allerlei planten, dieren en processen aanwezig die een positief effect hebben op onze landbouwproductie. Denk maar aan bestuiving door bijen en hommels, regenwormen die de bodem luchtig maken of micro-organismen die de bodemgezondheid verbeteren. Die nuttige functie van de natuur noemen we functionele agrobiodiversiteit, ofwel FAB.

Een meer specifieke vorm van FAB is natuurlijke plaagbeheersing. Slimme maatregelen verhogen het natuurlijke vermogen om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen, waardoor er een stabieler landbouwsysteem ontstaat. Er zijn verschillende maatregelen die passen in een FAB-strategie om de weerstand tegen plagen en ziekten op het bedrijf te vergroten, zoals: rassenkeuze, mengteelten, akkerranden, vruchtwisseling, bemesting, grondbewerking, gebruik van groenbemesters en het beheer van landschapselementen in de omgeving van het agrarische bedrijf.

Meer natuurelementen

FAB is geen wondermiddel om ziekten en plagen op te lossen, maar er zijn wel mogelijkheden voor de beheersing van enkele belangrijke plagen zoals wortelvlieg, luizen en trips.
Of FAB bovengronds werkt is in de eerste plaats sterk afhankelijk van de omgeving. Voor Nederlandse agrarische bedrijven is verhoging van het aantal natuurelementen, bijvoorbeeld door het aanleggen van akkerranden, meestal zinvol. Deze elementen zijn voor de natuurlijke vijanden van plagen nodig als schuilplaats, om voedsel te vinden en te overwinteren. Soms is een combinatie van maatregelen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Door actief met FAB-maatregelen aan de slag te gaan, is het mogelijk om stabielere productiesystemen te creƫren die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen.

Aantrekkelijk landschap voor burger/consument

Veel FAB-maatregelen dragen bij aan het herstel van de relatie tussen landbouw en natuur. Groot voordeel voor de burger en consument is dat FAB zorgt voor een aantrekkelijk landschap waar het weer heerlijk fietsen en wandelen is.

Meer lezen? Klik dan hier voor het hele artikel in Ekoland.

Downloads

Meer downloads

Links