Nieuws

Fosfaat uitmijnen door gras-klaver en kali

Gepubliceerd op
24 november 2010

Door de teelt van gras-klaver zonder fosfaatbemesting wordt fosfaat afgevoerd. Hoewel de afvoer zeer geleidelijk verloopt, is er sprake van uitmijnen van de aanwezige bodemvoorraad. De productie van gras-klaver wordt met kali- en (stikstof) bemesting op pijl gehouden. Dit maakt het uitmijnen interessant voor melkveehouders. In Noord Brabant zijn melkveehouders en staatsbosbeheer samen aan de slag gegaan. Dit onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut en DLV Dier.

Door de teelt van gras-klaver zonder fosfaatbemesting wordt fosfaat afgevoerd. Hoewel de afvoer zeer geleidelijk verloopt, is er sprake van uitmijnen van de aanwezige bodemvoorraad. De productie van gras-klaver wordt met kali- en (stikstof) bemesting op pijl gehouden. Dit maakt het uitmijnen interessant voor melkveehouders. In Noord Brabant zijn melkveehouders en staatsbosbeheer samen aan de slag gegaan. Dit onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut en DLV Dier.

Op jaarbasis kan 70-110 kg fosfaat per hectare worden uitgemijnd mits voldoende stikstof en kali in de bodem aanwezig is. Het zaaien en daarna maaien van gras-klaver met kalibemesting lijkt hiervoor een goede formule. Dit vanwege de relatief hoge opbrengsten en hoge eiwitgehalten van de gras-klaver.
Bij biologisch beheer van de gras-klaverweide zorgt de klaver op termijn voor de beschikbaarheid van stikstof. Bij geringe beschikbaarheid van stikstof gaat de plant een symbiose aan met stikstofbindende bacteriƫn in de wortelknolletjes. Deze stikstof komt eerst ten goede aan de klaver, maar op termijn ook beschikbaar voor het gras. De opbrengst varieert van 7 tot 12 ton droge stof per hectare per jaar. Dit verdelt over 4 tot 5 sneden. In dit geval wordt er 70 tot 110 kg P2O5 per hectare afgevoerd via het gewas.

Downloads

Meer downloads