Nieuws

Food & Fun op de boerderij trekt mensen

Gepubliceerd op
24 maart 2009

Consumenten komen graag op een Food & Fun boerderij omdat het ze een goed gevoel geeft. Consumenten hebben wel een eigen beeld van wat de boerderij is, ingegeven door nostalgische beelden. Agrarisch ondernemers kunnen de beelden die consumenten hebben deels gebruiken bij het vermarkten van hun producten en diensten. Daarnaast moet men streven naar een realistischer beeld bij de consument. Dat concludeert Wageningen UR (ASG, LEI, PPO), in haar onderzoek in opdracht van de themawerkgroep Multifunctionele Landbouw en directe verkoop en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

Bij consumenten roept de Food & Fun boerderij positieve gevoelens op, waarbij het gevoel van buitenleven en rust, het contact met dieren en educatieve aspecten voor kinderen belangrijk zijn. Een bezoek aan de boerderij vindt plaats omdat men persoonlijke voordelen ziet: voorop staan gezondheid (Food) en genieten van de ruimte en de dieren (Fun).

Multifunctionele landbouw komt voor op gangbare en biologische bedrijven, maar relatief vaker op biologische. Opvallend is dat consumenten ervan uitgaan dat de boerderij die zij bezoeken biologisch is, vooral als het bedrijf hen een goed gevoel geeft. Ook denken zij dat vaak kleinschalige bedrijven – om het hoofd boven water te houden – Food & Fun activiteiten hebben. Verder mag de boerderij geen commerciële uitstraling hebben, is het belangrijk dat er dieren zijn, dat de boer(in) op het bedrijf woont en zichtbaar is, dat er aan de boerderij gerelateerde producten en diensten worden verkocht en het een open bedrijf is waar je hartelijk wordt ontvangen.

Oase van rust

Met de oprichting van de Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft de overheid deze sector duidelijk neergezet en geaccentueerd. Veel agrarisch ondernemers willen iets doen aan de groeiende kloof tussen stad en land en zijn begonnen met multifunctionele landbouw. De activiteiten variëren van agrarische kinderopvang, productie en verkoop van streekproducten, educatie, recreatie tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De landbouw lijkt een manier te hebben gevonden om een oase van rust te zijn in een maatschappij waarin mensen vervreemd raken van de natuur.

‘Food & Fun op de boerderij’ heeft gekeken naar deze oase van rust vanuit het perspectief van de klant. Hoe beleven consumenten multifunctionele biologische landbouw? Via focusgroepen zijn consumenten van ‘Food & Fun’ boerderijen bevraagd over hun perceptie bij het doen van activiteiten en het kopen van producten op deze bedrijven.

Klik hier voor het rapport "Food & Fun op de boerderij. Consumentenpercepties – Hoe beleven consumenten multifunctionele ‘biologische’ landbouw".