Nieuws

Familiekudde flinke stap vooruit dierenwelzijn

Gepubliceerd op
15 april 2010

De Familiekudde is een innovatief en duurzaam concept om melkvee te houden, gebaseerd op de behoeften van de koe. Het concept biedt een natuurlijke leefomgeving voor rundvee door te werken met stabiele kuddes, het kalf bij de koe te laten en niet te onthoornen. De Familiekudde heeft de belofte in zich een flinke verbetering in dierenwelzijn te verwezenlijken voor biologisch melkvee, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

De Familiekudde biedt voldoende ruimte en mogelijkheden voor het gedrag dat past bij de biologische en ethologische behoeften van de dieren: voedsel en voeden, water en wateropname, ademhalen, rusten en herkauwen, bewegen, lichaamsverzorging, thermoregulatie, sociaal gedrag, voortplantingsgedrag, maternaal gedrag, exploratie, spel, veiligheid en gezondheid.

Drie voorbeeldontwerpen

Wageningen UR heeft de Familiekudde volgens een methodische aanpak met een netwerk van melkveehouders uitgewerkt tot drie voorbeeldontwerpen. Om de Familiekudde in de praktijk te realiseren moeten de voorbeeldontwerpen nog worden aangepast aan de specifieke eisen en de context van de individuele melkveehouder.

Vergelijking met biologisch en gangbaar

In het onlangs verschenen rapport ‘Familiekudde State of the Art’ maken de onderzoekers een inschatting van de consequenties van het houden van een Familiekudde. Daarnaast geven zij aan hoe melkveehouders met verwachte knelpunten kunnen omgaan. Ze vergelijken de Familiekudde met de biologische en gangbare melkveehouderij voor het type koe, omgaan met overdracht van ziektekiemen, voeding en voersysteem en sociale interactie in de kudde. In een Familiekudde past een makkelijk melkbare koe met goede moedereigenschappen bijvoorbeeld beter dan de hoogproductieve HF-koeien. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt voor de economische consequenties en impact op het milieu

Benadering ziekten

De Familiekudde benadert de gezondheid van het vee principieel anders dan nu gebruikelijk is in de biologische of gangbare melkveehouderij. Voor de relevante dierziekten, staan in het rapport de aandachtspunten op een rij. Dit betreft paratuberculose, salmonella, BVD, klauwproblemen, mastitis, kalverdiarree, longproblemen, pinkengriep, maagdarmwormen en longworm. In het algemeen dalen naar verwachting de gezondheidskosten in de Familiekudde en worden de koeien gemiddeld ouder.

Door te experimenteren met de Familiekudde in de praktijk en te leren van elkaars ervaringen moet het Familiekudde-concept verder worden ontwikkeld. Dat geldt niet alleen voor melkveehouders, maar ook voor andere betrokken partijen.

Downloads

Meer downloads

Links