Nieuws

Europese focusgroep ‘Biologische landbouw, optimalisatie van opbrengsten in akkerbouw’

Gepubliceerd op
1 juli 2014

In 2013 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over de biologische akkerbouwproductie. De commissie vroeg zich af ‘op welke manier het optimale productieniveau in de biologische akkerbouw kan bereikt worden en hoe de opbrengstverschillen tussen bio en gangbare bedrijven en tussen bio bedrijven onderling verminderd kunnen worden’.

Twintig experts vanuit verschillende achtergrond (zowel wetenschappers als boeren als adviseurs) werden samengebracht in een ‘focusgroep’ om de redenen en uitdagingen rond deze opbrengstverschillen in bio akkerbouw in kaart te brengen. Het opzetten van focusgroepen is deel van het Europese Innovatie Partnerschap voor landbouw ‘EIP-AGRI’, een nieuw Europees kader dat de brug wil slaan tussen onderzoek en praktijk. Binnen dit kader kunnen boeren, onderzoekers, adviseurs,… op nationaal niveau voorstellen indienen voor ‘Operationele groepen’ (OG) waarbinnen innovatieve concepten kunnen uitgewerkt worden met een diverse groep van deelnemers.

Meer informatie

Lees hier het hele nieuwsbericht: Europese focusgroep ‘Biologische landbouw, optimalisatie van opbrengsten in akkerbouw’

Bron:CCBT

Publicatie

EU-rapport: Focus Group Organic Farming

Contact

Carmen Landuyt, CCBT, carmen.landuyt@ccbt.be.