Nieuws

Europese enquête over mengteelten van start

Gepubliceerd op
18 januari 2018

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat mengteelten leiden tot een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een efficiënter gebruik van water en meststoffen. Daarnaast ontstaat er een grotere weerbaarheid van de planten bij sterk wisselende klimaatomstandigheden. Toch komen mengteelten in Nederland in praktijk nauwelijks voor. Om te achterhalen welke obstakels agrarische ondernemers zien, en welke kansen er wellicht liggen, is nu een Europees online onderzoek gestart vanuit het project Remix (Mengteelten).

Online vragenlijst voor telers

In 2017 is het project Remix (Mengteelten) in tien EU-lidstaten van start gegaan. Ook in Nederland zijn ketenpartijen, boeren en onderzoekers betrokken. Tijdens de startbijeenkomst in november 2017 bleek dat mengteelten nog nauwelijks in de Nederlandse praktijk worden toegepast. Om de oorzaak hiervan te achterhalen is er een online vragenlijst opgesteld door het Scotland's Rural College (SRUC) en vertaald naar het Nederlands door het Louis Bolk Instituut. Het doel van de enquête is om te onderzoeken hoe er in de boerenpraktijk tegen mengteelten wordt aangekeken. Hiermee hopen de onderzoekers een beter beeld te krijgen hoe deze teeltmethoden in de praktijk gebracht kunnen worden en wat de bottlenecks zijn. Zowel akkerbouwers als veetelers kunnen de vragenlijst invullen, en dat kost ongeveer twintig minuten. Alle gegevens worden geheel anoniem verwerkt en de resultaten worden in 2018 gepubliceerd.

Vul de vragenlijst in. Invullen kan tot 15 februari 2018.  

Kansen voor akkerbouwers

Vooral Nederlandse akkerbouwers kunnen baat hebben bij mengteelten, meent Edwin Nuijten, projectleider bij het Louis Bolk Instituut. "We kiezen de combinaties van gewassen samen met telers en andere ketenpartijen. Een combinatie zoals veldboon en tarwe is bekend. Maar ook een nieuw gewas als lupine kan gecombineerd worden met tarwe, en ook droge erwt met gerst kan interessant zijn.  Een andere vorm van mengteelten is tarwe met een onderzaai van witte klaver. In dat laatste geval oogst je de tarwe, en kan de klaver de bodem flink verrijken en verbeteren dankzij de stikstofbindende werking." Ook gemengde en veehouderijbedrijven zijn potentiële kandidaten voor mengteelt. Het voordeel voor die bedrijven is dat zij het geoogste product ook als veevoer kunnen inzetten.

Deelnemen aan het project Mengteelten

Belangstellenden en agrarische ondernemers die willen meedoen aan het onderzoek naar mengteelten of naar demonstratievelden willen komen kijken kunnen zich opgeven bij Boki Luske, onderzoeker Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut.

Meer informatie

Bron: Louis Bolk Instituut

Contact

Boki Luske, Louis Bolk Instituut, b.luske@louisbolk.nl