Nieuws

Europees project HealthyMinorCereals biedt kansen voor traditionele graanvariëteiten

Gepubliceerd op
30 april 2015

Het marktpotentieel van de traditionele granenproductie in Europa wordt gedomineerd door tarwe en gerst. Continue veredeling richtte zich steeds op hogere opbrengsten van deze soorten. Daarentegen is er zeer weinig veredelingswerk gebeurd op spelt, rogge, haver, eenkoorn en emmertarwe. Deze granen zijn nochtans goed aangepast aan minder voedselrijke bodems en winnen sterk aan populariteit bij de consument, dankzij hun goede verteerbaarheid, smaak en gehalte aan micronutriënten. Het ‘HealthyMinorCereals’ EU-project zet daarom in op deze traditionele graansoorten.

Het hoofddoel van het project is het stimuleren van de teelt, productie en consumptie van minder belangrijke graansoorten in Europa, met focus op vijf soorten – spelt, rogge, haver,  eenkoorn en emmertarwe. Het project is uniek door de multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak: onderzoek naar de moleculaire biologie, gewasveredeling, agronomie, menselijke voeding, voedingstechnologie en marketing wordt geïntegreerd in één groot project.

Genetische diversiteit van granen onderzoeken

Door het analyseren van zaden uit de Europese genenbanken wil het project de genetische diversiteit van de granen onderzoeken. Daarnaast zullen de teeltmethodes geoptimaliseerd worden, zowel onder biologische als onder gangbare omstandigheden, en zullen innovatieve verwerkingsmethoden en voedingsproducten met hoge nutritionele waarde ontwikkeld worden. Ook geavanceerde analyses van de nutritionele samenstelling van de granen en de impact daarvan op de menselijke voeding zullen uitgevoerd worden. 

Het project wordt uitgevoerd door 16 partners uit 10 landen en wordt gecoördineerd door het Crop Research Institute in Praag.

Marktverkenning voor granen

Als onderdeel van het project, is FIBL de kansen in de markt aan het verkennen voor deze granen. De eerste resultaten hebben aangetoond dat deze granen inderdaad marktpotentieel hebben, zeker in combinatie met de consumptietrends in de richting van meer gezondheid, regionaliteit en traditie. Echter, de voordelen van deze traditionele granen komen alleen tot hun recht in nichemarkten en bij het gericht informeren van de consument. Verwerkers moeten in een vroeg stadium worden betrokken om de succesvolle introductie van de cultivars te verzekeren. Netwerken kunnen helpen met het verbeteren van de kennisuitwisseling over de eigenschappen van de graanrassen.

Meer informatie

www.healthyminorcereals.eu

Bron: CCBT

Contact

Bernadette Oehen, FIBL, bernadette.oehen@fibl.org