Nieuws

Ervaringen met teelten bij niet-kerende grondbewerking

Gepubliceerd op
3 september 2015

Vanuit het project BASIS zijn teeltbeschrijvingen gemaakt van drie biologisch geteelde gewassen bij niet-kerende grondbewerking (NKG). Het gaat om de biologische teelt van zomertarwe, aardappel en peen. Lees alles over de teeltervaringen, opbrengsten en onkruiddruk van deze gewassen.

Biologische zomertarwe

Binnen het project BASIS is ervaring opgedaan met het telen van zomertarwe zonder de grond vooraf te ploegen. Ervaringen vanuit het buitenland tonen aan dat graan telen met niet-kerende grondbewerking goed mogelijk is. Met wat kleine aanpassingen blijkt dit op Flevolandse zavelgrond ook in te passen.

Biologische aardappelen

Het telen van aardappelen zonder te ploegen is een uitdaging. Is er genoeg losse grond om een fatsoenlijke rug op te bouwen? Geven gewasresten geen problemen bij het poten en/of weggroei van de planten? Binnen BASIS is er in drie teeltjaren ervaring opgedaan. Aardappelen telen in een NKG-systeem op deze zavelgrond blijkt goed mogelijk.

Biologische peen

Het telen van fijnzadige gewassen is erg lastig in een systeem van NKG. Zeker op kleigrond is er beperkt tot geen ervaring hiermee. Ondanks dat er een intensieve grondbewerking aan de teelt vooraf gaat door het opfrezen van ruggen is er kans op kluiten in de rug. Dit kan de kieming van het peenzaad bemoeilijken. Ook een hogere onkruiddruk kan problemen geven in deze teelt. Al met al valt er nog veel te optimaliseren aan deze teelt in het NKG-systeem.

Project BASIS

In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet-kerende grondbewerking (NKG) mét woelen na de oogst en zonder woelen na oogst. Dit zowel in een biologisch als ganbaar systeem. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologisch teeltsysteem ziet er als volgt uit: Aardappel-grasklaver-kool-zomertarwe-winterpeen-zomertarwe/veldboon. 

Meer informatie

Meer over het project op de projectpagina:

Bodemkwaliteit op klei BASIS akkerbouw en vollegrondsgroenten. 

Contact