Nieuws

Emoties verbindende factor in communicatie tussen producent en consument/burger

Gepubliceerd op
16 januari 2013

Consumenten worden zich meer en meer bewust van de eindigheid van onze planeet. Producenten in de varkenssector worstelen met de vraag hoe zij duurzame producten moeten positioneren, en hoe zij de maatschappelijke waardering van de sector kunnen verhogen. Emoties vormen de brug in de communicatie tussen consument/burger en producent. Dat komt naar voren uit een workshop van LEI Wageningen UR, gericht op de varkenssector.

In de varkenssector zijn twee trends te onderscheiden:

  1. een kloof tussen het belang dat consumenten zeggen te hechten aan duurzame productie en de daadwerkelijke aankoop van duurzame producten;
  2. een gebrek aan maatschappelijke waardering.

Verhaal of gevoel belangrijk

Emoties kunnen helpen de kloof tussen burger/consument en producent te dichten én de maatschappelijke waardering te verhogen, omdat deze het gedrag van burgers en consumenten beïnvloeden. Consumenten zijn niet geïnteresseerd in cijfers, maar in een verhaal of gevoel.

Emoties zichtbaar maken

Voor de positionering van een product, bedrijf of de gehele sector is het dan ook belangrijk dat emoties – door verschillende foto’s, plaatjes, afzenders en woorden – zichtbaar worden op verpakkingen, websites, sociale media e.d. Dat zijn namelijk de middelen om het verhaal achter het product te vertellen. Het gaat erom dat de consument een goed gevoel krijgt, zodat hij/zij het product koopt.
Denk bijvoorbeeld ook aan een varkenshouder die enthousiast vertelt over zijn biggen en varkens, die hem dagelijks plezier bezorgen. Of een producent die vol trots en passie vertelt over zijn bedrijf. Dat wekt een gevoel van waardering en respect op. En een ondernemer die laat zien hoe hij samen met zijn gezinsleden het bedrijf runt, zorgt voor herkenning.

Nader onderzoek

Deze verkennende workshop naar de mogelijkheden om de verbinding te versterken tussen consument/burger en de producent, is gehouden met tien varkenshouders. De workshop leverde interessante vragen op voor nader onderzoek.
Het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI) richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.

Links