Nieuws

Elementaire zwavel kan pH-waarde bodem verlagen

Gepubliceerd op
24 mei 2013

De mogelijkheden om de pH-waarde van de bodem naar beneden te brengen zijn in de biologische teelt heel beperkt. Uit onderzoek van het Vlaamse Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ blijkt dat alleen met elementaire zwavel een werkzame oplossing kan worden geboden om de pH-waarde van de bodem te verlagen.

Als we het over elementaire zwavel hebben dan spreken we over SO. Onder deze vorm is zwavel niet opneembaar voor de planten. De elementaire zwavel moet eerst nog oxideren. Uit proeven blijkt dat het oxideren van elementaire zwavel - waaruit SO4-- ontstaat – een proces is dat verschillende weken tot zelfs meer dan een jaar kan duren. De snelheid van omzetting wordt bepaald door bodemtemperatuur, zuurstof in de bodem, vocht in de bodem en bacteriële activiteit in de bodem.

Tijd nemen en giften spreiden

Mits SO4-- uitspoelt is het tijdstip van toedienen van elementaire zwavel heel belangrijk. Het vroege voorjaar is de meest geschikte toepassingsperiode. Meerdere kleine doseringen genieten de voorkeur. Een pH die gedurende meerdere jaren oploopt kun je niet in een paar weken terugbrengen zonder nare nevenverschijnselen. Rustig de tijd nemen en de giften voldoende spreiden zijn noodzakelijk.

Bodem monitoren

De pH van een bodem kan met de juiste aanpak ook op niveau blijven. Het is daarom van het begin belangrijk om bij nieuwe teelten van begin af aan de pH te monitoren en eventueel bij te sturen vanaf het moment dat de pH verhoogt. Aandacht voor geschikt water is ook belangrijk, omdat het oplopen van de pH zijn oorzaak eerder vindt in het gebruik van alkalisch water dan in het gebruik van compost of handelsmeststoffen. Zonder geschikt water is biologisch kleinfruit telen moeilijk haalbaar.

  • Contact informatie: Yves Hendrikckx, Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’

Downloads

Meer downloads