Nieuws

Eiproductie op peil door aanpassingsvermogen hen

Gepubliceerd op
17 april 2012

Leghennen kunnen zich goed aanpassen aan verschillende omgevingscondities, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research. In een koude omgeving kunnen hennen met een goede conditie van het verenkleed zich zo goed isoleren dat de voeropname nauwelijks stijgt. Dankzij dit grote aanpassingsvermogen blijven legpercentage, eigewicht en eimassa onder verschillende omstandigheden op peil. De onderzoekers hebben een model ontwikkeld om de dagelijkse energieopname van leghennen onder diverse omstandigheden te voorspellen. Dit model voorspelt de voeropname van leghennen in alternatieve systemen beter dan de tot nu toe beschikbare modellen.

Leghennen kunnen zich goed aanpassen aan verschillende omgevingscondities, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR. In een koude omgeving kunnen hennen met een goede conditie van het verenkleed zich zo goed isoleren dat de voeropname nauwelijks stijgt. Dankzij dit grote aanpassingsvermogen blijven legpercentage, eigewicht en eimassa onder verschillende omstandigheden op peil. De onderzoekers hebben een model ontwikkeld om de dagelijkse energieopname van leghennen onder diverse omstandigheden te voorspellen. Dit model voorspelt de voeropname van leghennen in alternatieve systemen beter dan de tot nu toe beschikbare modellen.

De onderzoekers keken naar het effect van omgevingstemperatuur (11, 16 en 21°C), kwaliteit verenkleed (50% en 100% veerbedekking) en huisvestingssysteem (traditionele kooi- en scharrelhuisvesting) op het energieverbruik en de dierprestaties van leghennen. Het onderzoek is uitgevoerd in klimaatrespiratiekamers. Dit maakte het mogelijk te bepalen welk deel van de opgenomen energie is omgezet naar warmte of in de mest terecht kwam en welk deel is vastgelegd in het ei en in lichaamsgroei.

Hennen met een volledige veerbedekking bleken bij 11°C niet meer warmte te verliezen dan bij 21°C. Het warmteverlies van de hennen met slechts 50% veerbedekking was bij 11°C echter 8% hoger dan bij 21°C. Dit onderstreept het belang van een goed verenkleed voor hennen die in aanraking komen met lage omgevingstemperaturen. Temperatuurverschillen of veerbedekking hadden echter geen invloed op het legpercentage, eigewicht en eimassa.

Stijging voeropname door omstandigheden

Het ontwikkelde model voorspelt de extra voeropname van leghennen onder diverse omstandigheden. Los van alle andere kenmerken ligt het voerverbruik in scharrelsystemen 3 gram per dag lager dan bij kooisystemen. Dit is mogelijk het gevolg van een ander gedragspatroon en minder stress bij de scharrelhennen.
table.png

Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en het Productschap Diervoeder.

Downloads

Meer downloads

Links