Nieuws

Effect van verzadigend voer

Gepubliceerd op
27 september 2006

Door gemengd gemeste borgen en zeugen vanaf 8 weken na opleg tot afleveren een verzadigend voer te geven is het mogelijk de EW-opname te verlagen en de slachtkwaliteit te verbeteren zonder dat de vleeskwaliteit verslechtert.

Dit blijkt uit onderzoek met 192 vleesvarkens op Praktijkcentrum Raalte. Het positieve effect op slachtkwaliteit is groter bij de borgen dan bij de zeugen en lijkt groter in de herfst- en wintermaanden dan in de zomermaanden. Het effect op het financiële resultaat is zeer verschillend bij de borgen en de zeugen. Bij de borgen is het financieel interessant om ze een verzadigend voer te geven, bij de zeugen niet.

Omdat het financiële nadeel bij de zeugen groter is dan het financiële voordeel bij de borgen is het bij gemengd mesten van borgen en zeugen niet interessant om een verzadigend voer te verstrekken vanaf 8 weken na opleg tot afleveren.

Meer informatie:

Lees het rapport ‘Effect van verzadigend voer en ruwvoer op de slachtkwaliteit van biologische vleesvarkens.’ (pdf, 205 kB)