Nieuws

Effect van groenbemesters op fosfaatvastlegging en volggewas

Gepubliceerd op
30 september 2014

Vanwege de gebruiksnormen die de fosfaatgift beperken, is het belangrijk te weten hoeveel fosfaat door groenbemesters wordt opgenomen. En of die fosfaat later weer beschikbaar komt voor opname door een volggewas. In een groenbemestersproef in het seizoen 2012/2013 bleek Italiaans raaigras in de herfst twee keer zo veel fosfaat vast te leggen als gele mosterd.

In een Niet-Ploegen systeem waar het raaigras tot het voorjaar bleef staan, gaf de extra groeitijd geen hogere fosfaatvastlegging. Het volggewas peen nam wel iets meer fosfaat bij hoger fosfaataanbod uit de groenbemester maar dat gaf geen productieverhoging. Dit zijn kort samengevat de resultaten van de proef op de Broekemahoeve te Lelystad.

Meer informatie

Flyer: Effect van groenbemesters op fosfaatvastlegging en volggewas


Contact

Kees van Wijk, PPO-AGV, kees.vanwijk@wur.nl