Nieuws

Eerste generatie wortelvlieg

Gepubliceerd op
2 juli 2015

De eerste vlucht van wortelvlieg kende zijn hoogtepunt in de tweede helft van mei tot begin juni. De eerste generatie maden die hieruit voortkomen kunnen groeiachterstand of uitval veroorzaken aan jonge planten wortelen, knolselder, pastinaak. Vroeg gezaaide wortelen die in juni ‘gestoken’ worden door wortelvliegen, kunnen door aanwezigheid van vraatgangen onverkoopbaar zijn.

Druk van wortelvlieg sterk perceelsafhankelijk

De vluchten van wortelvlieg kunnen gesignaleerd worden met behulp van gele vangplaten. Op dit moment worden weinig wortelvliegen gevangen wat er op wijst dat de eerste vlucht voorbij is. De vangsten kunnen sterk verschillen van perceel tot perceel, zelfs op eenzelfde bedrijf. De locatie, de omgeving van het perceel en de ligging ten opzichte van percelen waar vorig jaar schermbloemige gewassen stonden, zijn belangrijke factoren die de druk van wortelvlieg op een perceel bepalen. Er kunnen daarom enkel algemene waarschuwingen gegeven worden voor de perioden waarin wortelvliegen actief zijn, maar niet voor de mate waarin ze aanwezig zijn op percelen. Ook de start of duur van een vlucht kan tot 2 à 3 weken verschillen tussen percelen onderling.

Monitoren als basis voor preventieve beheersmaatregelen 

Wortelvliegen kunnen op basis van het monitorsysteem bestreden worden met contactmiddelen. In de bioteelt kunnen hiervoor pyrethrinen worden gebruikt, maar omwille van de brede en slechts kortdurende werking van deze middelen is dit geen gewenste beheersingsmethode. De toegepaste preventieve maatregelen tegen wortelvlieg zijn het gewas afdekken met insectengaas, de vliegen afweren met de geur van uienolie of het aanpassen van de zaai-, plant-, of oogstdatum. Ook voor deze maatregelen is het nuttig de wortelvlieg op het perceel te monitoren gedurende het seizoen.   

Acties in het Bioroots project (1)

Inagro begeleidt momenteel een 10-tal telers bij de monitoring van wortelvlieg op hun percelen. De begeleiding omvat o.a. het leveren en plaatsen van de vallen, het leren herkennen van de wortelvlieg op de vangplaten en het verlenen van advies over de mogelijke beheersmaatregelen op het bedrijf. Verder worden op het proefbedrijf van Inagro ook veldproeven aangelegd om mogelijke beheersmethoden uit te testen in de praktijk. Dit jaar ligt een demonstratieve proef aan in knolselder en één in wortelen. De resultaten hiervan zullen in het najaar bekend zijn.

Meer informatie

Bron: CCBT

Contact

Femke Termmerman, Inagro, femke.temmerman@inagro.be